05.12.2008 - maaeluvõrgustiku koostöökoja I istung (LISATUD KALENDRISSE JA ANDMEBAASI)

5. detsember 2008 – Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja esimene istung

seisuga 12. detsember 2008


5. detsembril algusega kell 11.00 toimub Eesti riikliku maaeluvõrgustiku koostöökoja I istung

Riiklikud maaeluvõrgustikud on loodud ja osaliselt veel loomisel kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides vastavalt Nõukogu 20.septembri 2005 määrusele (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate toetuste kohta artikkel 68 alusel. Eestis täidab riikliku maaeluvõrgustiku üksuse ülesandeid Maamajanduse Infokeskus (Eesti maaelu arengukava 2007–2013 peatükk 16.2 ).

Üritus toimub Maamajanduse Infokeskuses, Jänedal, Tapa vald, Lääne-Virumaa http://www.janeda.ee/...

VAATA! Istungi KOKKUVÕTE , pdf

Istungi pilte vaata SIIT

Koostöökoja I istungi päevakava PDF

REEDE, 5. detsember 2008

PÄEVAKAVA

11.00 – 11.30   Kogunemine ja tervituskohv
11.30 – 11.45   Tervitused maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmetele
  Helir-Valdor Seeder - Põllumajandusminister
11.45 – 12.00   Võrgustikutöö tähtususest maaelu arendamisel
  ESITLUS pdf
  Toomas Kevvai – Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler
12.00 – 12.15   Euroopa maaelu arengu võrgustik: võrgustiku koordinatsioonikomitee, liikmeriikide maaeluvõrgustike hetkeseis. Eesti maaeluvõrgustiku üksuse loomisest
  ESITLUS pdf
 

Marko Gorban - Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja asetäitja

 
12.15 – 13.00   Maaeluvõrgustiku tegevused aastatel 2007 – 2008
  ESITLUS pdf
  Hannes Aamisepp – Maamajanduse Infokeskuse direktor
  Krista Kõiv – Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja
  Ave Bremse – Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo juhataja
13.00 – 14.00   Lõuna Musta Täku tallis
14.00 – 14.30   Maaeluvõrgustiku tugi Leader tegevusgruppidele
  ESITLUS pdf
  Merle Adams - Rohelise Jõemaa Koostöökogu tegevjuht ja PRIA kliendinõukoja esinaine
 

Aivar Niinemägi – PAIK juhataja

14.30 – 15.00   Planeeritavad maaeluvõrgustiku tegevused 2009. aastal
  ESITLUS pdf
  Krista Kõiv – maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja
 

Ave Bremse – maaeluvõrgustiku büroo juhataja

15.00 – 16.00   Arutelu
 

Kohapeal algatatud küsimused

  Kokkuvõtted ja järgmised sammud
____________    

VAATA! koostöökoja I istungil osalejad


Maaeluvõrgustiku tegevuse eesmärgid

Riikliku maaeluvõrgustiku tegevuse eesmärgiks on anda lisandväärtust Maaelu arengukava 2007 - 2013 rakendamiseks ja meetmetest kasusaajate ning teiste maaelu arengust huvitatud osapoolte kaasamiseks programmi elluviimisel.

Maaeluvõrgustiku peamiseks ülesandeks on soodustada teadmiste ja kogemuste vahetust nii liikmesriigi kui ka rahvusvahelisel tasandil, samuti olla tugi maaelu arengu poliitika rakendamisel ja hindamisel, järgmiselt:

Maaeluvõrgustiku koostöökoda

Maaeluvõrgustiku iga-aastaste tegevuste ettevalmistamiseks, rakendamiseks, teavituseks ning Leader-lähenemise meetodite ja kogemuste tutvustamiseks moodustatakse nõuandva õigusega maaeluvõrgustiku koostöökoda, kes koondab MAK-i rakendamisega seotud erinevaid osapooli.

Maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmeteks on kutsutud organisatsioonide esindajad lähtudes MAK-i telgede eesmärkidest ning MAK-i rakendavatest asutustest ja organisatsioonidest järgmiselt:

Maaeluvõrgustiku koostöökojal on eelkõige järgmised ülesanded:

Maaeluvõrgustiku koostöökoja istungid

Koostöökoja tööd juhatab Maamajanduse Infokeskuse esindaja. Koostöökoja töökoosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas. Maaeluvõrgustiku üksus informeerib koostöökoja liikmeid perioodiliselt kõikidest maaeluvõrgustiku tegevustest, sh Leader valdkonna tegevustest, Euroopa maaelu arengu võrgustiku koordinatsioonikomitee, Leader allkomitee ja temaatiliste töögruppide tegevusest ja tulemustest.

Maaeluvõrgustiku senise tegevuse kohta leiate informatsiooni Maamajanduse Infokeskuse veebilehe www.maainfo.ee alajaotustest MAAELUVÕRGUSTIK ja LEADER

Täiendav info: Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja, e-post: kk[at]maainfo.ee, telefon 511 2562

 

 

INFO

Euroopa maaelu arengu võrgustiku koordineeriva komitee I istungi materjalid

 

Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustike kohta:

Leedu
   
   
     
Läti
   
   
     
Rootsi
   
   
     
Soome
   
   
     
Taani
   
   
     
Eesti
   
   

 

Viimati muudetud: 23.10.2011