KONKURSS "Märka uuenduslikku põllumajandust"

Maaelu arengukava 2007-2013 parimate põllumajandusprojektide konkurss 2012.aastal
“MÄRKA UUENDUSLIKKU PÕLLUMAJANDUST!“

Konkursi VÕITJAD kuulutati välja 12. novembril - www.maainfo.ee...

Konkursi nominendid leiad veebilehelt (14.08.2012) www.maainfo.ee/index.php

Konkursi EESMÄRGID:

Konkursi tutvustus

Keda tunnustatakse?

Konkursil saavad osaleda MAK 1. telje (põllumajandussektori konkurentsivõime tugevdamine) meetmetest ja Leader meetmest toetust saanud projektid kolmes kategoorias:

Konkursile projektide esitamine

Konkursil osalevaid projekte võivad välja pakkuda kõik soovijad, sh projekti tegijad. Väga on oodatud konsulentide, põllumajanduse eriala- / tootja- / taluliitude poolt konkursile esitatavad projektid.

Projekte saab esitada e-posti aadressil konkurss@maainfo.ee

P.S. Projektide esitamise tähtaega on pikendatud kuni 5. juulini!

Projektid esitatakse konkursile vastaval vormil:

Kuidas parimad MAK põllumajandusprojektid valitakse?

Kõik konkursile laekuvad projektid vaatab üle eelvalikukomisjon, kes valib igast kategooriast välja neli projekti. Väljavalitud projektidest valib igasse kategooriasse parimad Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmetest moodustatud hindamiskomisjon. Parima valimise käigus küsitakse projekti kohta informatsiooni ka PRIAst ning iga kategooria parimaid käiakse kohapeal vaatamas. Nii töögrupi, kui ka hindamiskomisjoni töösse võib Maamajanduse Infokeskus kaasata eksperti.

Info eelvaliku- ja hindamiskomisjoni liikmetele SIIT

Hindamiskriteeriumid

Konkursi hindamiskriteeriumides ei kasutata samu kriteeriume, mis toetuse taotluse hindamisel PRIAs. Konkursi puhul toimub eelkõige kategooriate kohane hindamine. Iga kategooria projektid järjestatakse kõikide selle kategooria kriteeriumide alusel:

Konkursi kategooriate seos MAK meetmetega

Kuidas parimatest MAK projektidest teada saab?
Kuidas avalikkust teavitatakse?

Trükis: "Märka uuenduslikku põllumajandust.
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 põllumajandusprojektide näited" (nii eesti kui ka inglise keeles).

Tunnustamine: Parimad MAK põllumajandusprojektid igas kategoorias kuulutatakse välja ja võitjaid autasustatakse 12. novembril 2012.a Põllumajandusministeeriumi aastapäeval.

Samal päeval korraldab Maamajanduse Infokeskus konkursi nominentidele tunnustusürituse, kuhu on oodatud kõik nominendid, projektide konkursile esitajad, hindamiskomisjoni liikmed ja meetmete esindajad. Üritusel esitletakse ka konkursi paremaid projekte tutvustavat trükist. Lisaks nominentide tunnustamisele loositakse välja auhinnad ka projektide konkursile esitajatele.

Info konkursi kohta: Krista Kõiv, e-post kk@maainfo.ee või telefon 511 2562 või Reve Lambur, e-post reve@maainfo.ee või telefon 529 8009

Konkursi läbiviimine on toetatud Maaelu arengukava 2007 – 2013 tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.

Viimati muudetud: 03.04.2013