LEADER UUDISED

ROHELISE JÕEMAA KOOSTÖÖKOGU: Rohelise Jõemaa eestvedamisel arutati konverentsil teemal “Väärtustest elamiseni”

Allikas: Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Merle Adams
23. november 2010. a

  Rohelise Jõemaa Koostöökogu korraldatud rahvusvahelise konverentsi “Väärtustest elamiseni” avasõnad öelnud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder toonitas, et tihtipeale seostatakse maaelu üheselt põllumajandusega, kuid maaelu mõiste on palju rikkalikum.

“See mõtteviis, et kui põllumajandusel läheb hästi, siis on kogu maaeluga hästi, on pärit 19. sajandist ja võis kehtida veel ka 20. sajandi algul, aga mitte enam praegu,” ütles Seeder. Tema selgitust mööda on paradoksaalsel moel just põllumajanduse intensiivne areng viimase 50–60 aasta jooksul olnud maaelu üks suuremaid probleeme.

Suuresti LEADER programmi kogemusele keskendunud konverentsil nimetas Seeder LEADER-meedet kõige demokraatlikumaks raha jagamise vormiks, mis Eesti vabariigis praegu on. Selle puhul on just kogukond ise täielikult oma tegevuste planeerijaks, ise otsustatakse raha jagamise üle ning ise ka vastutatakse, rääkis minister.

Viljandi maavanem Lembit Kruuse ütles oma tervituses, et Viljandimaa on jagunenud mitme LEADER-tegevusgrupi vahel. “Võiks öelda, et Viljandimaa kui maakonna jaoks ongi väärtus just selles, et meie LEADER- tegevusgrupid on eriilmelised. Samuti selles, et nad on loonud ja loovad edaspidigi hoopis uusi sidemed meie naabermaakondadega, sest tegevusraadius ületab mitmelt poolt maakonna administratiivsed piirid,” rääkis Kruuse.

Korraldajate teatel pakuti 19. novembril Viljandis Ugala teatris peetud konverentsil osalenutele võimalust kaasa mõelda kahel suunal: kuidas teostuvad kolmele erinevale sektorile toetuvad arenguplaanid ning kuidas on kohalik otsustustasand toime tulnud LEADER programmi rakendamisega.

Viljandimaa teemaruutudeks olid Soomaa, Võrtsjärv ja Mulgimaa. Nende piirkondade eriilmelisus on maakonna rikkus. Konverentsi fookuses oligi kohalik elanik, kes on ajanud juured mulda ja valinud elukohaks just siinse maapiirkonna oma väärtuste ja eriilmelise olemusega.

Milliseid väärtusi hoiab endas Soomaa, Mulgimaa ja Võrtsjärve piirkond, millistele väärtustele panustatakse arendustegevustes?

Kõik see sai selgemaks läbi Urmas Tuuleveski modereerimisel kulgenud konverentsi esimese kõnevooru, kus Rohelise Jõemaa Koostöökogu tegevjuht Merle Adams pidas ettekande ”LEADER kogemust Eestis ja Jõemaal”, Võrtsjärve Sihtasutuse juhataja Jaanika Kaljuvee ettekande “Võrtsjärve piirkond – EDEN 2010” ning Mulgimaa Arenduskoja tegevjuht Piret Leskova rääkis Mulgimaast kui seni avastamata aardest.

Esimeses plokis said lisaks eelnimetatutele sõna veel Viljandi maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Tõnis Korts, kelle ettekande kandis intrigeerivat pealkirja “Viljandimaa – LEADER-i lõhutud või liidetud maakond?”; ning MTÜ Altveski projektijuht Aet Kull, kes rääkis Lahmuse piirkonna näite varal teemal “Veski taastamisest Veskitee loomiseni”.

Konverentsi teisel kõneajal vaadati, kuidas on õnnestunud väärtustel rajanevate toodete turundamine Tartus – sellest rääkis MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti tegevjuht Merle Vall Tartu taluturu näitel. Samuti oli kavas ettekanne erinevate teemaradade (Kurgede Tee, Veskimaa, Piimatee) loomise kaudu võrgustikutöö väljaarendamisest Saksamaal, millest kõneles Minden-Lübbecke maakonna arendustöötaja Rainer Riemenschneider.

Kolmandas kõnevoorus vaadeldi Eesti kogemust majanduslanguse tingimustes ning kõrvutati seda arengutega Euroopas ja mujal maailmas. Selles teemaosas said sõna Mainori Kõrgkooli õppejõud Andres Arrak ja aktsiaseltsi Tavid nõukogu Liige Meelis Atonen.

 

Konverentsi ajal oli ühtlasi Ugala jalutusruumis avatud näitus Eesti LEADER tegevusgruppide poolt heaks kiidetud kolme positiivse projektinäitega.

Näituse koostas Maamajanduse Infokeskus koostöös Eesti LEADER tegevusgruppidega.

Konverentsi “Väärtustest elamiseni” korraldamist toetas Viljandi maavalitsus.

Konverentsi kohta www.maainfo.ee/index.php

Rohelise Jõemaa Koostöökogu www.joemaa.ee/

Lähem info:

Merle Adams
Rohelise Jõemaa Koostöökogu tegevjuht
tel 5666 2675
merle@joemaa.ee
« Tagasi