LEADER UUDISED

ROHELISE JÕEMAA KOOSTÖÖKOGU: Taotlusvooru esitati rekordarv taotlusi

Allikas: Rohelise Jõemaa Koostöökogu uudis
18. aprill 2011. a

 

14. aprilli 2010 kella viiese seisuga on Rohelise Jõemaa Koostöökogu projektitaotlusvooru esitatud 60 projekti.

Taoluste vastuvõtt toimus 1.04.- 14.04.2011.

See on Jõemaa taotlusvoorude ajaloos seni suurim laekunud projektide arv.

Rohelise Jõemaa Koostöökogu tänab taotlejaid taotlusi esitamast ja valmisoleku eest anda oma panus arendustegevuste teostamisse.

Taotluste esitajaile on valdavas enamuses määratud puuduvate dokumentide esitamise tähtaeg - 10 päeva. Kontoris tegeletakse puuduvate dokumentide vastuvõtuga ja on alustatud taotluste sisulist läbivaatamist. Korrektsemad taotlused saabusid vallavalitsustelt ning neilt ettevõtjatelt ja seltsidelt, kes leidsid eelnevalt aega tulla konsultatsioonile. Sisulised päringud esitatakse juhul, kui taotlusest ei ole võimalik lugeda välja hindamiskriteeriumitele vastavat andmestikku.

Juhatusele on kevadtööd algamas ja see tähendab mahukat tööd taotlustega.

Kavandame taotluste hindamist meetmete lõikes, kus esmalt võtame vaatluse alla meede 5 projektid. Tegevmeeskond tuli toime ka eelviimasel minutil (16.58) saabunud taotleja ärakuulamisega. Tööpäevad kujunesid tavapärasest pikemaks aga taotluste arvust lähtuvalt on põhjust olla rahul. Täname vastuvõtuaega broneerinud taotlejaid, kes aitasid meil ebamugavaid ooteaegu vältida. Taotlejale on nüüd saabunud ootamise aeg.

  • Meede 1, nutikad asjad: rahakotis 255 646,59 eurot. Rohkem küsitud 182 545,46 eurot. Kokku estati 19 taotlust,
  • Meede 3, loodus ja kultuur/ilutegija: rahakotis 447 381,54 eurot. Rohkem küsitud 347 289,05 eurot. Kokku esitati 22 taotlust,
  • Meede 4.3, külamaja: rahakotis 332 340,57 eurot. Rohkem küsitud 743 484,3 eurot. Kokku esitati 14 taotlust,
  • Meede 5, Jõemaa ehk koostöö meede: rahakotis 51 129,32 eurot. Rohkem küsitud 51129,32 eurot. Kokku esitati 5 taotlust.

Tegevuse asukoha järgi esitati taotlusi järgmiselt: Suure-Jaani - 16; Tori vald - 9; Vändra vald - 7; Kõpu vald - 6; Halinga vald - 5; Paikuse vald - 5; Pärsti vald - 3; Are vald - 2; Surju vald - 2; piirkonna ülesed projektid - 5. 5

Järgmine taotlusvoor toimub 1.12 - 12.12.2011. Meede 2, 4,1 ja 4,2, 5.

« Tagasi