LEADER UUDISED

PÕHJARANNIK: Lüganuse kirik sai miljonipõranda (Virumaa Koostöökogu)

Allikas: Põhjarannik, autor Teet Korsten
5. detsember 2012. a

 Äsja valmis Lüganu­se Ristija Johannese ki­riku uus puitpõrand ja lähemal ajal tahetak­se renoveerida ka kiri­ku põranda paekiviosa.

Esimese advendi teenistusel eelmisel pühapäeval oli EELK Lüganuse Ristija Jo­hannese koguduse õpetajal Jaanus Klaasil põhjust luge­da pühitsuspalve, sest paa­rikuuliste tööde järel oli val­mis saanud pühakoja saali ja käärkambri uus põrand.

Vaatamisväärsus

Uue põranda paneku käi­gus paigaldati kiriku koo­ripealsele ka kolm luuki, kust ühest ruutmeetrisest avast saavad huvilised kae­da enam kui 300 aasta vanu­sesse hauakambrisse ja ka­hest ülejäänust näeb algset müüritist.

Kirikus töid teinud OÜ Scandec Ehitus juht Aivo Raud nimetas tehtut: ole­masolevate puitpõrandate demonteerimine, uue põran­da paigaldamine koos alus­konstruktsioonidega, vertikaalplaneerimistööd kiriku ümber ja vihmaveesüsteemi remont. Äsja lõppenud tööd läksid maksma ligi 60 000 eurot ja need maksti LEADER-meetme kaudu PRIA programmist.

Loe artiklit täismahus ajalehe Põhjarannik paberväljaandest.


MAAELUVÕRGUSTIKU INFO: Leader tegevusgrupi MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU piirkonna Leader meetme projekt (2011.a) Ida-Virumaal: EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU LÜGANUSE RISTIJA JOHANNESE KOGUDUS, toetatavad tegevused: Lüganuse kiriku põranda restaureerimine. Toetuse suurus: 50 966 eurot.

Allikas: PRIA veebileht: www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2009/

« Tagasi