LEADER UUDISED

VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: Regionaalarengu auhind 2013

Allikas: Valgamaa Partnerluskogu
5. veebruar 2014. a

Konkursi „Regionaalarengu auhind" tunnustab ja avalikkusele tutvustab Eesti parimaid regionaalarengu algatusi, millel on oluline mõju piirkonna arengule.

Auhinnaga tõstetakse esile algatusi, mis on oma piirkonna eripärale tuginedes panustanud selle arengusse ja aidanud nii kaasa kogu Eesti konkurentsivõime kasvule.

Konkursile saavad kandideerida nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, kui ka füüsilised ja juriidilised isikud. Auhinna kandidaadiks saab esitada samuti nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi, kui ka füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 21. veebruar 2014

Ootame kõiki konkursil osalema ja kandidaate esitama. Sobiv kandidaat on 2013. aastal ellu kutsunud või korda saatnud väljapaistva regionaalarengu algatuse või teo:

  • mille tulemusena on edenenud piirkonna majandus (on loodud töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifilisi tooteid või teenuseid);
  • mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele;
  • millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab regionaalministri moodustatud komisjon, kes esitab regionaalministrile ettepanekud tunnustamiseks. Regionaalminister võib välja anda ühe või mitu auhinda. Auhinnad antakse välja ühes kategoorias.

Ettepanekud palume esitada Ankeedil - Regionaalarengu auhind 2013 ja saada e-maili aadressile heidi.ojamaa@siseministeerium.ee.

« Tagasi