LEADER UUDISED

SÕNUMITOOJA: Raasiku vallas oli väikelapse esmaabi koolitus (Ida-Harju Koostöökogu)

Allikas: Sõnumitooja
3. september 2014. a

Männikäbi perekeskuse eest­võttel viidi Raasiku valla las­teasutustes läbi väikelapse es­maabi koolitus. Kevadel olid koolitused Raasikul ja Pikave­res, eelmisel nädalal Aruküla lasteaias. 6tunnise koolitus-päeva kavas oli teoreetiline loeng ning praktiline osa -elustamine, haava sidumine jm. Iga osaleja sai tunnistuse. Viimasel koolitusel oli kohal üle 20 ema-isa. „Koolides on õpetajad saanud esmaabikoolitust, Raasiku koolis ka õpila­sed. Kuid koolitusi tehakse ka väiksematele, lasteaialastele," rääkis projekti autor, Raasiku valla sotsiaalpedagoog Õnne-la Metsaorg. Ta lisas, kuna kiirabiarste on palju koonda­tud, on esmaabi andmise os­kus üha tähtsam ning kogu­kond peab ise sellesse rohkem panustama. „Lapsevanematele koolitus meeldis ja leiti, et koolitama peaks veel lasteaia­lapsi. Koolitajad kinnitavad, et ka eelkooliealised lapsed omandavad esmaabivõtteid. Tähtis on juba see, et nad teak­sid: luu murdnud sõpra ei tohi liigutada, vaid tuleks kutsuda abi," jutustas Õnnela Metsa­org. Koolituse viis läbi MTÜ Rahvakoolitus -ELU, raha saadi Leader-programmist.


MAAELUVÕRGUSTIKU LISAINFO: Leader tegevusgrupi IDA-HARJU KOOSTÖÖKOJA piirkonna Maaelu arengukava 2007 - 2013 Leader meetme projekt 2014.a. Toetuse saaja: MITTETULUNDUSÜHING PEREKESKUS MÄNNIKÄBI. Toetatav tegevus: Väikelapse esmaabi koolitus ja kriisinõustamise koolitus. Toetuse suurus: 2 108 eurot. 

Allikas: PRIA veebileht www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2009/

« Tagasi