LEADER UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Põhja-Eesti kohaliku toidu arengupäev

Allikas: Maaeluvõrgustik, Reve Lambur
19. november 2014. a

Eile, 18. novembril toimus Anija mõisas Harjumaal
Põhja-Eesti kohaliku toidu arengupäev.
Põhja-Eesti kohaliku toidu võrgustik on
MTÜ Arenduskoda eestvedamisel toimiv võrgustik,
mis muuhulgas on välja andnud ka oma märgise.
Võrgustiku tegevust juhib Eha Paas.

Kohapeal anti pidulikult üle Põhja-Eesti kohaliku toidu märgis Kai Valdmanni (Koduleivad OÜ) kodusele rukkileivale. Märgis antakse tootjale kolmeks aastaks.

Kokkusaamise eesmärgiks oli arutada toiduvõrgustiku tuleviku üle, kuid anti ka infot MAK 2014-2020 meetmetest, mis puudutavad väiketootjaid, Leho Verk Eestimaa Talupidajate Keskliidust tutvustas ehtsa talutoidu märgist ning Kaire Mets rääkis Põlvamaa Rohelisema märgi saamisloost ja arengutest.

Kohal olid võrgustiku liikmed ning tegevusgruppide esindajad, kes on huvitatud Põhja-Eesti toiduvõrgustiku laienemisest ka nende piirkonda - Ida-Harju Koostöökoda ja Lääne-Harju Koostöökogu. Lisaks oli kohal ka Raplamaa Partnerluskogu esindaja.

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 võimaluste tutvustamisel ei piirdutud ainult Leader-meetmega, vaid tutvustati ka teisi väiketoidu tootjaid, käitlejaid ja toitlustajaid puudutavaid meetmeid: Individuaalne nõuandeteenus, majandustegevuse mitmekesistamine põllumajandustootjatele, koostöö meetme alategevus - lühikesed tarneahelad , töötlemismeede (investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks), väikeste põllumajandusettevõtete arendamine ning tootjarühmade loomine ja arendamine. Rohkem infot Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kohta leiab Põllumajandusministeeriumi veebilehelt - www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020

Põhja-Eesti toidumärgise edasised tegevused ja laienemine põhjarannikul. Oluline info on, et Põhja-Eesti kohaliku toidu märgist saavad taotleda kõik Harjumaa tootjad.

Eha Paas: „Tajun, et meil palju räägitakse kohalikust toidust, kuid murekoht on see, et kas meil on tegelikult piisavalt kohalikku toitu – väikeseid tootjaid, kellelt seda kohalikku toitu saaks. Seega peaksime rohkem tootjaid saama võrgustikku.“ Arengupäeval räägiti ka soovist rohkem koostööd teha otse tootjalt tarbijale (OTT) liikumisega.

Kavandatavad tegevused, mis Põhja-Eesti kohaliku toidu võrgustikus järgnevateks aastateks on kokku lepitud:

  • Rahvusvahelised individuaalsed vahetused loomaks otsekontakte
  • Rahvusvahelised ja siseriiklikud õppereisid (sh oma piirkonnas), seminarid
  • Ühine turundustegevus
  • Märgise edasi arendamine ja ühisturunduse korraldamine.
  • Tarbija kaasamine ja informeerimine kohalikest toodetest ja teenustest, soov luua oma piirkonda üks suur toidufestival, lisaks planeerida ehk avatud talude päeva (Järvamaa näide) või mõelda kohvikutepäeva korraldamisele.
  • Veebilehe ja sotsiaalmeedia arendamine

Mureks on koolide ja lasteaedade sööklad, kes võiksid olla arvestatavad kliendid ning nendega peaks rohkem tegelema – koolikokkade kolitus. Rohkem harima kohalikke omavalitsusi, et nad telliksid tooteid ja teenuseid kohalikelt tootjatelt/ettevõtjatelt.

Ettevalmistamisel on kaks rahvusvahelist projekti:

  • 3-aastane projekt 2016-2018 „Jätkusuutlik ettevõtlus“, kokku 7-8 partnerit (Soome, Läti ja Eesti)
  • Koostöövõrgustiku Ehedad Elamused Lahemaal (KEEL) eestvedamisel säästva maaturismi arengu projekt (Eesti, Läti, Sloveenia ja Portugal)

Kuna üha enam infot liigub läbi sotsiaalmeedia, siis Põhja-Eesti toiduvõrgustikul on loodud ka FB konto - www.facebook.com/pohjaeestikohaliktoit, veebilehelt leiab infot tootjate ja toodete kohta - kohaliktoit.arenduskoda.ee/

« Tagasi