UUDISED

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Uudiskiri - oktoober 2015

Allikas: Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt
12. oktoober 2014. a

LEADERi / CLLD üritused Expo Milano’l        

 • Maaeluvõrgustike erikohtumine, 24. september

24. septembril toimunud maaeluvõrgustike erikohtumine rõhutas maaeluvõrgustike rolli LEADER programmi rakendamises. Maaeluvõrgustiku roll on eriti vajalik just LEADER tegevusgruppide võimekuse suurendamisel, rahvusvahelise koostöö toetamisel ja efektiivse mitmefondilise LEADERi / CLLD (kogukonna juhitud kohalik areng) rakendamise alase edu jagamisel.

Vaata rohkem Milanos toimunud maaeluvõrgustike kohtumise veebilehelt.

 • LEADER/CLLD konverents, 25. september

Konverents "Kohaliku arengu tugevdamine läbi koostöö" rõhutas kohalike tegevusgruppide kaasamist tulevasel perioodil, et teha ja toetada rohkem rahvusvahelisi koostööprojekte – sinna alla kuulub ka koostöö väljaspool Euroopa Liitu olevate riikidega. Üritusel rõhutati suurema harmoniseerituse vajalikkust liikmesriikide protseduuride vahel ja teadmiste  ja ideede jagamisel üle kogu Euroopa.

Vaata rahvusvaheliste koostööprojektide näiteid, ettekandeid ja töögruppide tulemusi Milanos toimunud kohtumise veebilehelt.


Euroopa maaeluvõrgustik otsib häid praktikaid!       

 Euroopa maaeluvõrgustiku kontaktpunkt otsib häid näiteid seoses kaasaegsete info- ja kommunikatsioonivahenditega maapiirkonnas, eriti just Maaelu arengukava (MAKi) toetatud projekte.

Oodatakse projekte, mis tegelevad nt lairibaühenduse pakkumisega maapiirkondades, uute digitaalteenuste pakkumisega või  info- ja kommunikatsioonivahenditega maaturismi või lühikeste tarneahelate valdkonnas - saatke need e-posti aadressile david.lamb @ enrd.eu. Väljavalitud projekte kasutatakse ENRD temaatilise töögrupi "Mõistlikud ja konkurentsivõimelised maapiirkonnad" tegevustes järgneva 9 kuu jooksul.


 • Maaelu arengukavade kokkkuvõtted nüüd kättesaadavad!

  Euroopa maaeluvõrgustiku kontaktpunkt on praeguseks koostanud kokkuvõtted 38st riiklikust ja piirkondlikust maaelu arengukavast perioodiks 2014-2020.

 • Uus EL projektide andmebaas

  Euroopa Komisjon käivitas hiljuti veebipõhise ndmebaasi, kust leiab üle 500 Euroopa Liidu poolt rahastatud tulemusele orienteeritud ja eduka projekti.
 • Uus rahastusvahendite teemaline juhis

  Saadaval on uus juhis, kuidas arendada rahastusvahendite tegevusplaani, mis on asjakohane kõigile, kes on rakendanud Euroopa struktuuri- ja investeeringufondi meetmeid. Info rahastusvahendite kohta on leitav veebilehelt fi-compass.
 • Itaalia kohalike tegevusgruppide koostööprojektid

  Uus uuring uurib Itaalia kohalike tegevusgruppide poolt läbiviidud  piirkondlikke koostööprojekte - nii LEADER kui ka väljaspool LEADER raamistikku tehtud projekte. Uuring on kättesaadav nii inglise kui ka itaalia keelsena.

 • Teaduse ja innovatsiooni algatused

  EIP-AGRI on avaldanud uue trükise, mis käsitleb mitmeid EL poolt toetatud teaduse ja innovatsioon teemalisi algatusi, mille eesmärgiks on tuua kokku teadlased, talunikud, metsnikud ja tööstuse.

 Vaata Euroopa ürituste kalendrit ja loe kogu infokirja SIIT

« Tagasi