LEADER UUDISED

Arenduskoja rahvas tuli Austriast veel suuremate koostööplaanidega (Arenduskoda)

Allikas: Sõnumitooja, Ülle Tamm
2. juuni 2010. a

Arenduskoja piirkonda oleks vaja uusi ja toredaid algatusi, selliseid voh!-ideid," tõdes MTÜ juhatuse esimees, Tapa vallavanem ALARI KIRT tagasiteel õppereisilt Austriast Tirooli liidumaalt.

Atko reisibussi kõlaritest kostab saksakeelne šlaager, hele meeshääl laulab: „Ich liebe dich, mein Heimatland Tirol!" (Ma armastan sind, kodukant Tirool!)

Käänuline mägitee viib kõrgele üles, oleme 1800 meetrit merepinnast, sajab lund, plusskraade on 2. Meie kodumaal Eestis on sooja 27 kraadi ning kodused kurda­vad, et päike teeb liiga ja nahk koorub.

MTÜ Arenduskoda reisi-seltskond vaatab bussiaknast lumiseid mäetippe ja külasid all orus, vestlus rändab grupi­ti ühel, teisel ning kolmandal teemal, kuid läbiva joonega jõutakse LEADER-projektideni.

Kas pehmeid ehk seltsielu projekte pole meil mitte liiga palju toetatud? Tuleks ELi ra­haga aidata seda, mis jääb ja on jätkusuutlik. Vaadake, kui­das austerlased mõtlevad ja tegutsevad kogukonna püsi­majäämise ning töökohtade nimel. Külapidude rahastami­se aeg peaks meil saama üm­ber. Tuleks hakata mõtlema, kuidas suunata avalikku raha nii, et see jõuaks võimalikult paljudeni ja aitaks kaasa piir­konna mitmekülgsele arengu­le.

Kes rändab, see näeb ja teab

MTÜ Arenduskoda liidab Euroopa Liidu LEADER-programmi toetusrahade jao­tamise eesmärgil ühtseks te­gevuspiirkonnaks kuus oma­valitsust kolmest maakonnast - Kuusalu valla ja Loksa lin­na Harjust. Vihula, Kadrina ja Tapa valla Lääne-Virust ning Ambla valla Järvamaalt.

Loe edasi www.sonumitooja.ee...

« Tagasi