LEADER UUDISED

PÕLVAMAA PARTNERLUSKOGU: Põlvamaa Partnerluskogu taotlusvooru lõppemisest

Allikas: Põlvamaa Partnerluskogu
20. aprill 2016. a

14. aprillil lõppes Põlvamaa Partnerluskogu uue eelarveperioodi esimene Leader meetme taotlusvoor. Kokku esitati 124 projekti, mille põhjal küsitakse 1,74 miljonit eurot toetusi eesmärkide elluviimiseks. Taotlusvooruks kinnitatud eelarve on 600 tuhat eurot.

Avatud oli kolm meedet ja kõige populaarsemaks osutus „Ettevõtlusele hoo andmine“ meede, kuhu laekus 58 projekti, millele küsitakse investeeringutoetusi 944 tuhat eurot. „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“ meetmesse esitati 41 projekti, millele küsitakse toetusi 471 tuhande euro ulatuses ning „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“ meetmesse esitati 25 projekti, mille toetuste mahuks kogunes 327 tuhat eurot.

„Taotlusvooru konkurents on väga tihe ja rahastamise tõenäosus saab olema ligemale kolmandikul esitatud taotlustest. Samas teeb rõõmu, et meie piirkonnas jätkub aktiivseid taotlejaid, kes soovivad piirkonda investeerida ja häid algatusi ellu viia. Saime tõestust, et inimestel on teotahet ja häid ideid elu edendamiseks ja ettevõtlusmeetme populaarsus elavdab kindlasti piirkonna majandust,“ kommenteeris partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme taotlusvooru lõppemist.

Projektitaotlusi esitati piirkonna kõigist üheksast omavalitsusest. Esmakordselt on üle poole laekunud projektidest esitanud ettevõtjad ja oluliselt on suurenenud keskmine projekti investeeringumaht. Kõige rohkem taotlusi laekus Põlva vallast.

„Mõnest konkreetsest projektist oleks praegu vara näiteid tuua, kuna toetusraha saamine ja projekti elluviimine pole veel otsustatud. Üle poolte taotlejate juures käime hindamiskomisjoniga ka kohapeal investeeringuplaanidega tutvumas, kuna taotlejad on selleks ise soovi avaldanud. Oleme kavandanud, et taotlusvooru tulemused saavad hindamiskomisjoni poolt pingeritta pandud ja toetuste saajad kinnitatud juunikuus,“ ütles partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

Kõik taotlused esitati PRIA elektroonilise portaali e-PRIA kaudu.
Vastavalt Leader programmi elluviimise põhimõttele – alt-üles lähenemine - teeb esitatud projektitaotluste esimese menetluse ja paremusjärjestuse hindamise kohalik tegevusgrupp, kontrollides projekti planeeritavate tegevuste vastavust piirkonna strateegiale ja meetme eesmärkidele. Kohalikult tegevusgrupilt heakskiidu saanud projekti edasine menetlus ja toetuse väljamaksete teostamine toimub PRIA-s.
 

« Tagasi