LEADER UUDISED

LEADER infokiri 6/2017

Allikas: Maaeluv鮮gustik
17. aprill 2017. a

 

Moldova "LEADER" ja Eesti

Viimase paari aasta jooksul on edenenud maaelu arengu alane koost鲻 Moldova ja Eesti vahel, milles osalevad LEADER tegevusgrupid, maaeluv鮮gustik ja teised organisatsioonid.

5. aprillil 2017 toimus J鋘edal Maamajanduse Infokeskuses Moldova koost鲻teemaline 黰arlaud.

Rohkem infot kohtumisest: www.maainfo.ee...

Moldovas on kohalikke tegevusgruppe plaan luua erinevate programmide toel. Moldova suund on j鋜gida Euroopa Liidu arengut, mis on fikseeritud ka vastava EL ja Moldova assotsiatsiooni lepinguga Euroopa Liidu naabruspoliitika p鮨lumajanduse ja maaelu arenguks (ENPARD) raames.

Rohkem infot: https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/1538/republic-moldova-and-eu_en

Moldova LEADER-tpi tegevusgruppide loomist toetatakse p鮨lumajanduse ja maaeluarengu toetuse (SARD) programmi abil Gagauusia autonoomses piirkonnas ja Taraclia rajoonis. Alla on kirjutatud 8 piirkondlikku koost鲻memorandumit 43 allkirjaga, mis h鮨mab piirkondi Cahuli, Cantemiri ja Besarabeasca rajoonis ja kinnitab tahet rakendada Euroopa Liidu LEADER p鮤im鮰teid sealsetes piirkondades.

L鋌i on viidud 16 seminari, 35 inimest osales 鮬peresidel Poola, Leetu, Rumeeniasse ja Bulgaariasse LEADER kogemustega tutvumiseks. Piirkonnas on v鋖jat鲻tamisel on 31 kohalikku strateegiat ja k黰mekond t鋓endamisel. Kogu Gagauusia ja Taraclia piirkonnale luuakse sotsiaalmajandusliku arengu strateegia aastateks 2017-2022.

Rohkem infot: http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/inclusive_growth/support-to-agriculture-and-rural-development-through-promotion-o.html

IDA-HARJU KOOST种KODA: Juhatuse koosolek toimub 12. aprillil 2017

RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU: Infop鋏vad projektitoetuse taotlejatele toimuvad 12., 18., 19., 20., 21. ja 24. aprillil 2017

P誏VAMAA PARTNERLUSKOGU: Hindamiskomisjoni k黮astused toimuvad 12., 18. ja 19. aprillil 2017

KODUKANT L哪NEMAA: Hindamiskomisjoni rings鮥t toimub 12. aprillil 2017

KIRDERANNIKU KOOST种KOGU: Meeste tervise seminar toimub 13. aprillil

NELJA VALLA KOGU: Juhatuse koosolek toimub 17. aprillil 2017

VIRUMAA KOOST种KOGU: Austria taastuvenergia teemaline 鮬pereis toimub 17. - 20. aprillil 2017

J腞VA ARENGU PARTNERID: 躭dkogu toimub 17. aprillil 2017

J誈EVAMAA KOOST种KODA: 躭dkoosolek ja juhatuse koosolek toimub 18. aprillil 2017

NELJA VALLA KOGU: 誴pereis Itaaliasse toimub 18. - 22. aprillil 2017

PARTNERID ja J腞VA ARENGU PARTNERID: Noorsoot鲻tajate 鮬pereis toimub 19. aprillil 2017

L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: K鋝it鲻v鮮gustiku 鮬pereis Muhumaale toimub 19. aprillil 2017

L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: Turismiettev鮰jate ja huviobjektide esindajate koost鲻kohtumine toimub 20. aprillil 2017

SAARTE KOOST种KOGU: Idee- ja kogemusreis toimub 22. - 23. aprillil 2017

HIIDLASTE KOOST种KOGU: 誴pereis Gotlandile toimub 23. - 28. aprillil 2017

VALGAMAA PARTNERLUSKOGU: Revisjonikomisjoni koosolek toimub 24. aprillil 2017

NELJA VALLA KOGU: 2017 aasta I taotlusvooru hindamiskoosolek toimub 25. aprillil 2017

KIRDERANNIKU KOOST种KOGU: Naiste tervise seminar toimub 26. aprillil 2017

RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU: Joensuu LEADER tegevusgrupp teeb 鮬pereisi Raplamaa Partnerluskogusse 28. - 30. aprillil 2017

TARTUMAA ARENDUSSELTS: 躭dkoosolek toimub 28. aprillil 2017

PEIPSI-ALUTAGUSE KOOST种KOGU: Kanuuretk 2017 toimub 28. - 29. aprillil 2017

NELJA VALLA KOGU: Ettev鮰jate infop鋏v toimub 3. mail 2017

 

P誏VAMAA PARTNERLUSKOGU: Partnerluskogult soovib projektitoetust 黮e saja taotleja

L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: K黮amaja sai LEADER toetuse abil uus p鮮anda

VIRUMAA KOOST种KOGU: INFOLEHT VEEBRUAR nr 3 /2017

PIIRIVEERE LIIDER: Piiriveere Liideri 2017. a I vooru laekus pea viisk黰mend projektitaotlust

PIIRIVEERE LIIDER: MT Piiriveere Liider tegevjuhina t鲻tab alates m鋜tsi l鮬ust Rutt Riitsaar

HIIDLASTE KOOST种KOGU: Kohtumisest PRIAga Muhus 3. aprillil

P腞NU LAHE PARTNERLUSKOGU: Koolikokkade koolitus projekti 凨ohalik toit k鋞tesaadavaks raames

SAARTE H哪L: Mida suurem vald, seda rohkem raha

 

 

« Tagasi