LEADER UUDISED

TARTUMAA ARENDUSSELTS: LINC 2017 konverents ja seminar Euroopa Kontrollikojas

Allikas: Tartumaa Arendusselts
1. juuni 2017. a

TASi juhatuse ja tegevmeeskonna esindajad osalesid 9.-11. mail Luksemburgis Viandenis toimunud LINC 2017 konverentsil ning 12. mail Luxembourgis Euroopa Kontrollikojas toimunud seminaril.

LINC on rahvusvaheline koostöökonverents, mille põhieesmärk on edendada võrgustumist ja kogemuste vahetamist Euroopa Leader-piirkondade vahel. Konverentsi töö vormideks on  seminarid ja rühmatööd, sportlikud võistlused ning õppereisid piirkonna projektidele.

TASi esindajad osalesid konverentsi õppereisidel (teemad: kohalik areng, maamajandus ja jätkusuutlikkus, metsandus ja turism, rahvusvaheline koostöö, põllumajandus ja turism), külastasid piirkonna projekte ning tõid rahvusvaheliste meeskondadega LINCi spordivõistlustelt koju medaleid. LINC konverentsil oli samuti hea võimalus kohtuda partneritega, et arutada koostööprojekte ja -ideid ning tutvustada Euroopa Leader-tegevusgruppidele TASi rahvusvaheliste koostööprojektide ideid.

LINC konverents toimus juba 8. korda ning konverentsil olid esindatud 19 riiki üle 300 osalejaga. Ürituse korraldamisse olid kaasatud kõik 5 Luksemburgi Leader-tegevusgruppi.

12. mail külastasid TASi esindajad Euroopa Kontrollikoda Luxembourgis. Euroopa Kontrollikoja ülesanne on kaasa aidata Euroopa Liidu finantsjuhtimise parandamisele, edendada aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust ning tegutseda liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana. Külastuse raames toimus seminar, kus Euroopa Kontrollikoja liikme Juhan Partsi kabinetiülem Peeter Lätti rääkis lähemalt kontrollikoja tegemistest ning auditijuht Robert Markus andis ülevaate auditileidudest ning lihtsustatud kulumeetodite rakendamise võimalustest Leader-meetmega seoses.

« Tagasi