LEADER UUDISED

HIIDLASTE KOOSTÖÖKOGU: Toomas Kokovkin on UNESCO „Inimene ja biosfäär“ programmi juhtkomitees

Allikas: Hiidlaste Koostöökogu
6. september 2018. a

Hiidlaste Koostöökogu poolt koostatud Hiiumaa integreeritud arengustrateegia seab eesmärgiks Hiiumaa kui UNESCO biosfääriala esile tõstmise teiste Eesti, Euroopa ja maailma piirkondade seas meie saare ettevõtluse, kultuuri ja ühistegevuse toetuseks.

Kõik Hiidlaste Koostöökogu poolt toetatud LEADER projektid on hinnatud biosfääriala eesmärke silmas pidades. Et Lääne-Eesti saarestiku Biosfääri programmiala on kõrgelt tunnustatud maailmas, saime tõenduse hiljutiselt MAB (eesti k.: Inimene ja Biosfäär) juhtorgani e. koordinatsioonikomitee istungilt 23. - 28. juulil 2018 Palembangist, Indonesias. UNESCO programmi „Inimene ja Biosfäär“ rahvusvahelise koordineerimisnõukogu 6-liikmelise büroo liikmeks valiti Ida-Euroopat esindama Eesti ja isikuliselt UNESCO Eesti Rahvusliku Komitee nõukogu liige Toomas Kokovkin.

MAB-i juhtorgan (ingl International Coordinating Council) ehk rahvusvahelise programmi „Inimene ja biosfäär“ koordineerimisnõukogu, mida nimetatakse ka ICC-ks, koosneb 34 liikmesriigi esindajast (tänase seisuga on MAB programmis 122 liikmesriiki ja kokku 686 biosfääriala). Seega on Eestil võimalus kahe aasta jooksul kaasa rääkida programmi „Inimene ja biosfäär“ juhtimises kõige kõrgemal tasemel.

MAB-i nõukogu koguneb kord aastas, tavaliselt UNESCO peakontoris Pariisis või mõnes MAB-i ICC liikmesriigis. Igal liikmesriigil on ainult üks hääl, kuid istungjärkudele saab kaasata eksperte ja nõustajaid. Lisaks võivad teised UNESCO liikmesriigid, kes ei ole nõukogu liikmed, saata esindajaid kogunemistele vaatlejatena. Osalema kutsutakse ka teiste ÜRO organisatsioonide esindajaid.

Nõukogu tööks on:

  • juhib ja teostab järelevalvet MAB-programmile;
  • jälgib programmi rakendamise kulgu;
  • soovitab riikidele uurimisprojekte ja teeb ettepanekuid piirkondliku või rahvusvahelise koostöö korraldamiseks;
  • hindab prioriteete projektide osas ja MAB tegevuses üldiselt;
  • koordineerib MAB programmis osalevate liikmesriikide rahvusvahelist koostööd;
  • kooskõlastab tegevusi teiste rahvusvaheliste teadusprogrammidega;
  • nõustab rahvusvahelisi valitsusväliseid organisatsioone teaduslikes või tehnilistes küsimustes.
  • MAB ICC otsustab uute biosfääri kaitsealade vastuvõtmist võrgustikku ja koostab soovitusi biosfääri kaitsealade perioodilistele aruannetele.

Istungite vahelisel ajal juhib nõukogu tööd 6-liikmeline büroo, kuhu valitakse liikmed igast UNESCO geopoliitilisest regioonist. Alates 2018 a. juulist on büroo liikmeteks: Indoneesia, Rootsi, Honduras, Nigeeria, Sudaan ja Eesti.

 

« Tagasi