LEADER UUDISED

LEADER infokiri 2019 (nr 8/63)

Allikas: Maaelu v鮮gustikut鲻 osakond, Meeri Maastik
3. juuni 2019. a

 

Kui Sa seda kirja korralikult ei n鋏, kl鮬sa siia.

 
 
 
 
 

LEADER

@INFOKIRI

03. juuni 2019 (nr 8/63)

 
 
 
 
 
 

Tutvu ARUKATE K躄ADE toetamise juhendmaterjalidega

 
 

Euroopa maaeluv鮮gustik on v鋖ja andnud juhised, mis annavad liikmesriikidele suunised arukate k黮ade toetamise poliitikaraamistiku loomiseks. Dokumentidest leiab 黮evaate, millised on v鮥malused juba k鋓masoleval programmiperioodil arukate k黮ade toetamiseks ja kuidas v鮥ks toetusskeeme kujundada 2020. aasta j鋜gsetes 黨ise p鮨lumajanduspoliitika (躊P) strateegiakavades.

 

Juhendmaterjalid on suunatud peamiselt riiklikele poliitikakujundajatele ja rakendajatele, et aidata neil ellu viia nii maaelu- kui ka regionaalpoliitikat. Luues maakogukondadele paremad tingimused kohaliku tasandil tekkivate v鋖jakutsete lahendamiseks. Kuid materjalid v鮥ksid huvi pakkuda ka kodaniku黨iskonna organisatsioonidele ja kohalikele kogukondadele.

 

Juhiste aluseks on Euroopa maaeluv鮮gustiku arukate k黮ade temaatilise t鲻grupi arutelude tulemused. Materjalid on inglise keeles.

 

Tutvu materjalidega: www.maainfo.ee...

 

LEADER infop鋏va ja kommunikatsioonikoolituse - ettekanded veebil

 

21. ja 22. mail 2019.a toimunud LEADER kohalike tegevusgruppidele suunatud infop鋏va ja kommunikatsioonikoolituse ettekanded veebil 黮eval: www.maainfo.ee...

 

N鋒tav Leader kaardil on veel k黮lalt ruumi toredate projektide jaoks!

 

L鋌i LEADER meetme on maapiirkonnas toetatud v鋑a palju toredaid ettev鮰misi.

N鋒tav Leader google kaardilt leiab juba 337 LEADER meetmest toetus saanud objekti, mis on avalikud ja mida on v鮥malik k黮astada.

 

Vaata kaarti: www.google.com/maps/

 

Kas sinu piirkonna avalikult vaadeldavad LEADER meetmest toetust saanud objektid polegi kaardil?

 

N鋒tavaid LEADER projekte saab sisestada kaardirakendusele: www.maainfo.ee/nahtavleader

 

 
 
 
 
 
 

L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek 3. juuni

L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: Ringmajanduse koost鲻projekti 鮬pereis 3. - 6. juuni

L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek 3. juuni

V誖UMAA PARTNERLUSKOGU: Juhatuse koosolek 4. juuni

VIRUMAA KOOST种KOGU: 躭dkoosolek 5. juuni

P誏VAMAA PARTNERLUSKOGU: Koost鲻kohtumine Soome LEADER-tegevusgruppidega 5. juuni

NELJA VALLA KOGU: Infop鋏v ja koolitus 2019 taotlusvooru ettevalmistamiseks 6. juuni

ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: 躭dkoosolek 6. juuni

L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: 膔iplaani koostamise koolitus 6. juuni

LEADER TEGEVUSGRUPID: 誴pereis "Sustainable and village tourism" 7. - 8. juuni

PIIRIVEERE LIIDER: 誴pereis Kirderanniku Koost鲻kogu piirkonda 7. juuni

RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU: 誴pereis Mulgimaale 8. - 9. juuni

ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: 躭dkoosolek 10. juuni

SAARTE KOOST种KOGU: Juhatuse koosolek 11. juuni

MULGIMAA ARENDUSKODA: 躭dkoosolek 11. juuni

TARTUMAA ARENDUSSELTS: 躭dkoosolek 12. juuni

KIRDERANNIKU KOOST种KOGU: 誴pereis 12. - 13. juuni

ROHELISE J誆MAA KOOST种KOGU: S滗stva turismi j鋞kuprojekti koost鲻lepingu allakirjutamine 12. - 14. juuni

L誙NA-J腞VAMAA KOOST种KOGU: Ettev鮰jate suveseminar 13. juuni

V誖UMAA PARTNERLUSKOGU: 躭dkoosolek 14. juuni

LEADER TEGEVUSGRUPID: Vabatahtliku p滗ste teemaline inspiratsiooniv鋖jas鮥t ja seminar 14. - 15. juuni

TARTUMAA ARENDUSSELTS: Tartu Rattamatkad 16. juuni

VIRUMAA KOOST种KOGU: Noorte kalandus- ja merenduslaager 16. - 20. juuni

KIRDERANNIKU KOOST种KOGU: 躭dkoosolek 17. juuni

SAARTE KOOST种KOGU: The FinEst Band Camp projekti laager 17. juuni

NELJA VALLA KOGU: 躭dkoosolek 18. juunil

 
 
 
 
 
 

KODUKANT L哪NEMAA: Inspiratsioonirikas reis P鮤ja-Iirimaale

 

L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: Poole tunni autos鮥du kaugusel Tallinnast

 

L哪NE-HARJU KOOST种KOGU: Loode-Eesti toidutootjad on kogunenud 黨ele kaardile

 

PIIRIVEERE LIIDER: V鋑a ilus puidust (vip) m鲻bel valmib piiriveerel

 

P誏VAMAA PARTNERLUSKOGU: Partnerluskogu pidas 黮dkoosolekut

 
 
 

P鮨lumajandusuuringute Keskus

Maaelu v鮮gustikut鲻 osakond

J鋘eda

Tapa vald

73602 L哪NE-VIRUMAA

www.maainfo.ee/LEADER

 
 
 
 

Leia meid ka Facebookist!

 
 
 
« Tagasi