UUDISED

PRIA: PRIA määras 136 ettevõtjale maamajanduse mitmekesistamiseks toetust üle 9,4 miljoni euro

Allikas: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti pressiteade
17. jaanuar 2020. a

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

 

Taotlusvoor toimus 18.09 - 09.10.2019 ja see on antud meetme maaelu arengukava 2014-2020 neljas taotlusvoor. Käesoleva vooru eelarve oli kokku 12 miljonit eurot.

PRIA rahuldas kokku 39 põllumajandusettevõtja taotlust, määrates toetuseks 2 523 038 eurot ning 97 mittepõllumajandusliku ettevõtja taotlust, määrates toetusteks 6 893 061 eurot.

Toetatud projektide hulgas on näiteks remonditöökojad, puidu ja metalli töötlemise seadmed, päikeseenergia tootmisega seotud projektid jpm.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb: "Juhime tähelepanu, et oleme jõudnud programmperioodi lõppu ning tegevustega tuleks alustada esimesel võimalusel. Kindlasti tuleb väga tähelepanelikult jälgida etteantud tähtaegu ning ka muid kohustusi, mis toetuse saamisega kaasnevad."

Toetuse jagunemine maakondade lõikes

Tegevuskoha maakond

Taotluse arv

Määratud toetuse summa

TARTUMAA

22

1 882 017,63

PÄRNUMAA

17

827 815,50

PÕLVAMAA

14

965 687,10

JÕGEVAMAA

13

871 047,78

VILJANDIMAA

13

626 855,05

LÄÄNE-VIRUMAA

11

764 618,90

SAAREMAA

10

660 981,70

VALGAMAA

9

853 865,16

VÕRUMAA

6

308 116,94

HARJUMAA

5

304 944,11

JÄRVAMAA

5

289 442,32

LÄÄNEMAA

5

458 811,78

RAPLAMAA

5

451 894,54

IDA-VIRUMAA

1

150 000,00

KOKKU

136

9 416 098,51

Täpsem info toetusesaajate kohta on leitav PRIA kodulehelt.

Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest.

 

« Tagasi