UUDISED

   

INNOVAATILINE PROJEKT "TARK LAUT - innovatiivne taastuvenergial töötav termoreguleeritud lauda kontseptsioon-lahendus"

Allikas: Tõnno Olonen
14. september 2020. a

"TARK LAUT projektina tõi selgust, kuidas Eestis edukalt koostööd teha erinevate teadusasutuste, spetsialistide ja PRIA-ga, et arendada põllumajandustootja jaoks välja midagi vajalikku ja uudset. Kindlasti ei olnud see lihtne ettevõtmine, et projekti farmi omavahenditest finantseerida ning kokku panna toimiv meeskond pädevatest ja usaldusväärsetest oma valdkonna parimatest, aga loodetavasti saame saadud kontakte ja teadmisi rakendada nii oma edasiste ideede teostamisel kui ka jagada neid võimalikult paljude teiste tootjatega, et tekiks huvi ja julgus oma ideedega panustada põllumajanduse jätkusuutlikku tulevikku." Tõnno Olonen, projekti eestvedaja

 PROBLEEMI PÜSTITUS

Peamiseks lahendatavaks probleemiks oli- kuidas jätkusuutlikult ja majanduslikult tasuvalt loomadele tagada talvisel söötmisperioodil a) optimaalne temperatuur (et loom kulutaks võimalikult vähe söödast saadavat energiat oma kehatemperatuuri reguleerimisele), b) võimalikult palju päikesevalgust (et loomadel ei tekiks tavalautades sagedasti esinevad nahahaigused ja ainevahetushäired), c) efektiivne õhuringlus (et välistada laudas kondensatsiooni teke ja niiske keskkond loomadele, mis soodustab haigustekitajate levikut) ja d) farmitöölistele laudas head töötamistingimused (suurendades allapanu vahetamise ja loomade käsitlemise ning nende toitmise / jootmise mugavust).

Projekti jooksul kombineeriti erinevaid energiatõhusaid ja ressursisäästlikke arhitekti- ja insenerilahendusi nutikate rohetehnoloogia ning mehhatrooniliste lahendustega leidmaks parim ehitus-tehniline lahendus projekti eesmärgi saavutamiseks.

  

TULEMUSED 

Loodud kontseptsioon-lahendus TARK LAUT on lihaveiste pidamiseks optimaalse mikrokliimaga ehitus-tehniline lahendus, mis suurendab loomade heaolu päevavalguse parema kasutamisega, muudab allapanu vahetamise / sõnnikukäitlemise mugavamaks nii loomadele kui loomapidajatele ning suurendab loomade metaboliseeruva energia kasutuse efektiivsust läbi optimaalse temperatuuri ning õhuringluse. Hoone kasutab maksimaalselt ära päikeseenergiat ning aastaringne sisetemperatuur plusskraadides on tagatud minimaalse lisaküttevajadusega.

Kontseptsioon-lahendus võimaldab veisekasvatajatel kasutada hoonet suvel kõrge lisandväärtusega kõrvalsaaduste kasvatamiseks või kuiva heina tootmiseks, mis võimaldab tekitada loomakasvatusfarmides lisasissetulekuallika.  


Toetusallikas „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“
(MAK 2014-2020 meede 16.2)
Taotleja Koivakonnu OÜ
Kontaktid Tõnno Olonen, innovatsioon@koivakonnu.ee
Veebileht farmforfuture.com/

 

« Tagasi