UUDISED

PRIA: Noored talunikud saavad PRIAst toetust taotleda (MAK meede 1.2)

Allikas: PRIA pressiteade
18. august 2010. a

17. augustil alustas PRIA taotlusdokumentide vastuvõttu põllumajandustootmisega alustavatelt noortelt talunikelt, kel on võimalus saada starditoetuseks kuni 625 864 krooni.

Toetus pärineb Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) meetmest 1.2, mille eesmärk on kuni 40-aastaste põllumajandusettevõtjate tegevuse alustamise hõlbustamine ning abi tootmisel vajalike investeeringute tegemiseks. Noorte osakaal Eesti põllumajandussektoris on tagasihoidlikum kui eakamatel ning starditoetuse toel soovitakse noorte põllumajandusettevõtjate osatähtsust igal aastal 2-3 protsendi võrra suurendada.

Alanud taotlusvoor on juba neljas. "See meede on osutunud väga populaarseks - toetuse soovijaid on igas taotlusvoorus olnud rohkesti," ütleb PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Sigmar Suu. "Meetme rakendumist võib hinnata heaks ja sel on igati positiivne mõju maaelule tervikuna. Palju on neid noori, kes võtavad üle vanematele või vanavanematele kuulunud põllumajandustootmise, samuti olid eelmises taotlusvoorus juba pooled toetusesaajad põllumajandusliku kõrgharidusega," lisas Suu.

Varasemaga võrreldes on täpsustatud toetuste hindamise süsteemi nii, et taotluste hindamiskomisjon saab paremusjärjestuse koostamisel rohkem arvestada projekti sisukust ja äriplaanide asjatundlikkust.

Kolmes esimeses taotlusvoorus aastail 2008-2009 laekus PRIAsse 638 taotlust kogusummas 381 mln krooni ning 231 projekti kohta on välja makstud 137,7 mln krooni. See moodustab ligi ¾ kogu programmperioodi eelarvest. Käesolevas taotlusvoorus on toetuste maksmiseks 35 mln krooni.

Toetuse saamiseks on rida tingimusi seoses taotleja vanuse ja staatusega, erialase haridusega, põllumajandustootmisest saadava sissetulekuga. Toetuse saamiseks tuleb koostada äriplaan ja täita vormikohased dokumendid, samuti võtab toetusesaaja endale kohustuse toetuse abil soetatud investeeringuobjekte vähemalt viis aastat sihipäraselt kasutada ning viiendal aastal peab põllumajanduslik müügitulu moodustama vähemalt 80% toetuse summast.

Täpsemat teavet soovitame lugeda PRIA kodulehelt www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/noore_ettevotja_toetus_2010, abi võib küsida ka maakondlikest teenindusbüroodest ja infotelefonil 737 7678.

Noortaluniku toetuse taotluste vastuvõtt PRIAs kestab 30. augustini.

Pressiteate koostas:
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739; e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
« Tagasi