UUDISED

   

MTÜ MAHEKLASTER: Innovatsioonitegevus „Mahepõllukultuuride leheväetised ja nende kasutamise kasvufaasid”

Allikas: MTÜ Maheklaster
24. september 2020. a

"Mahetootjate põllul on taimekaitseprits järjest levinum nähtus just leheväetamise tõttu" - Airi Vetemaa, MTÜ Maheklaster juhatuse liige

 PROBLEEMI PÜSTITUS

Tegevuse eesmärk oli välja selgitada sobivaimad mahepõllumajanduses lubatud leheväetised ja töötada välja Eesti oludele sobiv kasutustehnoloogia. Turule tuleb järjest rohkem erinevaid mahetootjatele lubatud leheväetisi ja tootjate huvi nende kasutamise vastu on suur. Samas on leheväetamise kogemused, eriti põllukultuuride osas, vähesed nii meil kui ka teistes riikides. 

TULEMUSED

Leheväetamine on üks samm efektiivse maheviljelusse sobiva terviktehnoloogia suunas ja selle aluseks peaks olema leheanalüüs, sest visuaalsel vaatlusel on puuduse põhjuseid raske täpselt tuvastada ning nähtavate puuduste korral pole ka enam võimalik leheväetamistest maksimaalselt kasu saavutada.

Leheväetamine on vaid täiendväetamine: seda tasub teha siis, kui taimed on heas kasvujõus, põhitoitainetega varustatud. Kui taimekasvatuse baastehnoloogia pole piisaval tasemel ja taimede toitumine põhitoitainete osas puudulik, siis pole ka leheväetistest suurt abi loota. Leheväetisi tuleks kasutada esmajärjekorras kriitilistes kasvufaasides, kus toitainete puudus mõjutab saaki kõige tugevamalt: tärkamisjärgne juurtoitumisele üleminek, intensiivne vegetatiivne kasv ja vahetult enne õitsemist.

Pritsimislahuseid ei tasu teha liiga paljudest komponentidest, sest kõiki probleeme korraga pole võimalik lahendada ning taimed ei pruugi väga keerukaid lahuseid hästi omastada. Leheanalüüside põhjal saab teha pingerea, milliseid tooteid kasutada ja millises järjekorras. Ebasobivad tooted või toodete kombinatsioonid võivad saagikust alandada. 

Leheväetise katsete paremad tulemused aastatel 2017-2019:

  • Talirüpsi katse Eesti Taimekasvatuse Instituudi katselapil: parim tulemus 2815 kg/ha (lisasaak kontrolliga võrreldes 35%).
  • Talinisu katse EHE Pojad OÜ: parim tulemus 3902 kg/ha (lisasaak kontrolliga võrreldes 48%).
  • Kaera katse EHE Pojad OÜ: parim tulemus 3396 kg/ha (lisasaak kontrolliga võrreldes 29%). 

Foto 1


Toetusallikas Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16)
Tegevuse elluviija MTÜ Maheklaster 
Veebileht http://maheklaster.ee
Kontaktid   Airi Vetemaa, maheklaster@gmail.com

 

« Tagasi