UUDISED

   

EUROOPA KOMISJON: teabe, nõuande ja innovatsiooni konsultatsioon

Allikas: Euroopa Komisjon
11. november 2020. a

Euroopa Komisjoni avalik arutelu on algatatud EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) mõju hindamiseks teabelevi ja nõustamistegevuse ning innovatsiooni osas. Arutletakse, kas ühise põllumajanduspoliitika eesmärk „edendada teadmiste levitamist ja innovatsiooni põllumajanduses, metsanduses ja maapiirkondades” on täidetud ning kas rakendatud meetmed on tõhusad, sidusad, asjakohased ja pakuvad ELile lisandväärtust.  

Foto: Tiina Kattel

Kuni 2. veebruarini 2021 kestva avaliku konsultatsiooni eesmärk on koguda tagasisidet nii seotud osapooltelt kui ka laiemalt avalikult. Küsimustiku täitmiseks peaks kuluma kuni 20 minutit. Küsimustik on olemas hetkel veel vaid inglise keeles ning sellele vastamiseks tuleb ennast registreerida Euroopa Komisjoni veebilehel. 

KÜSIMUSTIK (inglise keeles) SIIN

Palun vastake uuringule seoses praeguse ühise põllumajanduspoliitikaga. Uuringus ei käsitleta komisjoni ettepanekut ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast 2020. aastat.

Täname teid väärtusliku panuse eest!

Tutvu küsimustega SIIN (pdf)


Konsultatsioon hõlmab järgmiseid ÜPP perioodi 2014–2020 meetmeid (EL määrus nr 1305/2013):

  • teadmussiirde- ja teavitustegevus (nn meede 1),
  • nõustamisteenused (nn meede 2),
  • koostöö, eriti Euroopa innovatsioonipartnerlus (EIP) ja muud koostööprojektid (meede 16), 
  • tehniline abi, eriti innovatsioonivõrgustik (meede 20).

Perioodi 2014-2020 kontekstis on põllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteemide (AKIS) eesmärk innustada innovatsiooniprojektide algatamist ja arendamist, nende tulemuste levitamist ja võimalikult laialdast kasutamist. AKIS pakub teabelevi süsteemi uuenduste või teadmiste kasutajate ja tootjate vahel ning eksisteerib riiklikul või piirkondlikul tasandil, hõlmates kõiki, kes kasutavad ja toovad teadmisi ja uuendusi põllumajanduse ja sellega seotud valdkondade jaoks. AKIS on liikmesriikide innovatsiooni ökosüsteem, kus osapooled suhtlevad eesmärgiga pakkuda põllumajandustegevuse, ettevõtluse, ametiasutuste, innovatsiooni ja teadustööga seotud teavet, nõuandeid, innovatsiooniprojekte jms.

Määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta on põllumajandusettevõtete nõustamissüsteemi (FAS) õiguslik alus. FAS on liikmesriikidele kohustuslik, et aidata põllumajandustootjatel paremini mõista ja täita ELi keskkonna-, rahvatervise- ja loomatervishoiu, loomade heaolu ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste (GAEC) norme.

Veel AKISest loe maainfo teemalehelt

« Tagasi