UUDISED

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Uudiskiri - juuni 2022

Allikas: Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt
31. juuli 2022. a

Selle kuu projekt - Austria innovatsioon parandab talude toitainete tsükli optimeerimise oskuseid

Riiklikud maaeluvõrgustikud (NRN) jätkasid oma hiljutisel kohtumisel Austrias võrgustike rolli uurimist põllumajandusteadmiste ja -innovatsioonisüsteemide (AKIS) rakendamisel. Austria on koduks paljudele headele näidetele AKISe algatustest, sealhulgas tegevusrühma projekt, mis edendab ringmajanduse lähenemisviise loomakasvatusettevõtetes.

Selle jätkusuutliku põllumajandusprojekti tulemused aitavad saavutada strateegia „Talust taldrikule” eesmärke ja illustreerivad tõenduspõhiseid lahendusi rakendavate agroökoloogiliste tehnikate kasutuselevõtu eeliseid. Austria töörühm käsitles põllumajandusjääkide kasutamisega seotud ajakohastamise väljakutseid, et saavutada parem toitainete ja huumuse tõhusus. Suundumus traditsiooniliselt ekstensiivselt loomakasvatuselt spetsialiseeritumate süsteemide poole on viinud paljud Austria talud sõltuvusse välistest sisenditest ja „suletud toitainete tsüklid” olid nüüd projekti sihtrühmas vähem levinud.

Projekti edu hulka kuulus näitamine, kuidas põllumehed saavad jäätmete või kõrvalsaaduste ringkasutamise kaudu arendada oma toitaineringe ja vähendada tootmiskulusid. See hõlmas taludevaheliste koostöömeetodite katsetamist toitainete tasakaalu, kääritusjäägi vahetuse, kompostimistoimingute, CO2 heitkoguste ja muu arvutamiseks.

Loe rohkem>>

 

Maaelu pakt: Euroopa jõud ELi maapiirkondade toetamiseks

15.–16. juunil kogunes maaelu pakti esimesele konverentsile (sealhulgas kahele ENRD korraldatud istungile) üle 450 osaleja, kes esindasid ELi, riiklikke ja piirkondlikke poliitikakujundajaid ning kohalikke ametiasutusi, sotsiaalseid ja majanduslikke sidusrühmi.

Loe rohkem>>

 

Euroopa maaeluvõrgustiku konkurss „Inspireeriv maaelu 2022“

Neljandat korda toimuv Euroopa maaeluvõrgustiku konkurss „Inspireeriv maaelu“ on käes. Selle aasta teemaks on „Noored on tulevik“ ja see toob fookusesse projektid, mis hõlmavad noortalunikke maapiirkondades. Konkursil antakse auhinnad kohalikul tasandil elluviidud ÜPP projektidele neljas kategoorias: roheline tulevik, digitaalne tulevik, elujõuline tulevik, sotsiaalselt kaasav ja uuenduslik tulevik.

Loe rohkem>>

 

Eurobaromeeter tuvastas ELi kodanike suurenenud toetust toidujulgeolekule

Viimase põllumajanduse ja ühise põllumajanduspoliitika Eurobaromeetri uuringu kohaselt arvavad peaaegu pooled eurooplastest, et ühise põllumajanduspoliitika põhieesmärk peaks olema ELis pidev toiduainetega varustatuse tagamine, mis tähendab kuue protsendipunkti kasvu alates 2020. aastast.

Loe rohkem>>

 

Ühise põllumajanduspoliitika 60. aastapäev

Põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski esines juunis Euroopa Parlamendi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 60. aastapäeva tähistamise tseremoonial.

Wojciechowski märkis, et praegu on raske ette kujutada, milline oleks Euroopa põllumajandus ilma ühise põllumajanduspoliitikata ja selle saavutused annavad poliitika edasiarendamiseks põhjuse ELi järgmise põlvkonna kodanikele.

Loe rohkem>>

 

ELi arutelu integreeritud toitainete haldamise tegevuskava (Nutrient Management Action Plan) üle

Avalik arutelu ootab nüüd tagasisidet ELi uue integreeritud toitainete haldamise tegevuskava kohta. Euroopa Komisjoni plaanides tunnistatakse, et toitained, nagu nitraadid ja fosfaadid, on eluks hädavajalikud, kuid liigsete toitainete olemasolu õhus, vees ja pinnases võib kahjustada rahvatervist, kliimat ja keskkonda.

Loe rohkem>>

 

Uus oskusteave talude toitainete jätkusuutlikkuse tööriista (Farm Sustainability Tool for Nutrients) teemal

Toitained on sel kuul tähelepanu all, sest strateegia „Talust taldrikule“ jätkab täienduste kasutuselevõtmist toidu tootmise ja tarbimise viisis. See hõlmab uue oskusteabe loomist parema toitainete haldamise kohta, kasutades tööriista Farm Sustainability Tool for Nutrients (FaST).

Loe rohkem>>

 

Videod: toiduettevõtted ja põllumehed propageerivad süsinikupõllundust

ENRD süsinikupõllunduse töörühma liikmed on jäädvustanud videole teabe, mida nad on jaganud süsinikdioksiidi sidumise erinevate lähenemisviiside võimaluste kohta osana terviklikust lähenemisviisist toiduainete tootmisele ja maakorraldusele.

Loe rohkem>>

 

Põllumajanduse sisendite ja väljundite statistika: uus reguleeriv raamistik

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Prantsusmaa ja Euroopa Parlament jõudsid ajutisele poliitilisele kokkuleppele põllumajandussisendite ja -toodete statistika (SAIO) uue määruse suhtes.

Loe rohkem>>

Uus tööriist põllumajandusloenduste struktuuriandmete jaoks

Põllumajanduspoliitika kujundajad, teadlased ja laiemad maaelu arengu sidusrühmad saavad nüüd võimaluse kasutada uut võimsat andmetööriista maailma suurimas ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) hallatavas põllumajandusandmebaasis.

Loe rohkem>>

 

Uuring: häired põllumajanduslike toiduainete tarneahelates

Euroopa klastrite koostööplatvorm (ECCP) soovib saada tagasisidet põllumajanduslike toiduainete väärtusahela ettevõtetelt üle kogu Euroopa, et hinnata hetkeseisu seoses Ukraina sõja tagajärjel tekkinud tarneahela häiretega.

Loe rohkem>>

 

 

Väljaanded

« Tagasi