EST Maainfo Maaelu võrgustikutöö osakond  Maainfo LEADER Maainfo LEADER UUDISED
 
 
Maainfo
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
Maainfo
NÄHTAV LEADER
Maainfo
LEADER UUDISED
Maainfo
ÜRITUSED
Maainfo
LEADER RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPROJEKTID
Maainfo
LEADER 2014-2020 ABIMATERJALID
Maainfo
LEADER 2023-2027 ABIMATERJALID
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

LEADER UUDISED

   

NÄDALINE: Euroopa Liidu LEADERi programm on Raplamaal edukalt käivitunud (Raplamaa partnerluskogu)

Allikas: Nädaline, Anne Kalf
22. september 2010. a

Inimestega suheldes kerkib tihti esile küsimus: mis see LEADER on? Seepärast ongi nelja-aastase tööperioodi järel paslik veel kord tutvustada käesoleva lehe kaudu lugejatele seda, mis LEADER on, kuidas toimib, millised on olulised tegevusprintsiibid ja kuidas on see käivitunud Raplamaal.

LEADERi programmi käivitumisest Euroopas, Eestis ja Raplamaal

LEADERi programm, mille rakendamise eesmärk on edendada maaelu kohaliku algatuse kaudu, st arenev maaelupoliitika arvestab maapiirkondade ja -kesk­kondade mitmekesisust, kohalikku omapära ja seda, et ühiskond väärtustab üha enam kvaliteetset loodus­keskkonda, on üks Euroopa Komisjoni algatusi, mis käivitati 1991. aastal.

LEADERi kaudu innusta­takse maapiirkondi leidma uusi viise, kuidas saavutada sarnane elatustase teiste Euroopa riikidega, kasu­tades kohalikke varasid, ning lahendada probleeme, mis tulenevad näiteks va­nanevast elanikkonnast, teenuste osutamise viletsast tasemest või töökohtade puudumisest. Seega on LE­ADERi programmi eesmärk tõsta maarahva elukvalitee­ti. Oluline koht on kohaliku toidu tootmisel, meeldiva elukeskkonna ja kohalikele elanikele töökohtade loo­misel. See omakorda saab toimida ajakohaste tehno­loogiate ja teenuste abil.

Eestis alustati laiemas ulatuses LEADERi prog­rammi rakendamist 2006. aastal. Esmalt loodi kohalikud tegevusgrupid, mis põhinevad partnerlusel, see tähendab lihtsustatult rohkem või vähem formaalset koostööd kohalikul tasandil avaliku, era- ja kolmanda sektori vahel.

Partnerluskogu osapoolteks on kohalikud omavalitsused, nende territooriumil asuvad ettevõtjad ning mittetulundussektor. Raplamaa Partnerluskogusse kuulub üheksa omavalitsust (Järvakandi vald liitus Rohelise Jõemaa Partnerluskoguga).

Aastatel 2006-2008 käivitus partnerluskogude tegevus: alustasid tööd juhatused, koostati strateegia tarbeks uuringuid, mille tulemusena valmis igal tegevusgrupil oma nägemus, milles fikseeriti piirkonna vajadused tegevuse arendamiseks.

Strateegia koostamisel oli oluline lähtuda LEADERi programmi printsiipidest ehk põhimõtetest:

• piirkonna vajadusi arvestav strateegia ehk tegevuskava

• altpoolt ehk rohujuure ta­sandilt tulev algatus

• avaliku, era- ja kolmanda sektori partnerlus

• uuenduslikkus tegevustes

• koostöö erinevate võrgustike vahel

• kogemuste vahetamine probleemidele lahenduste otsimisel nii kohalike tegevusgruppide vahel, riigi sees, riikide vahel kui ka üleeuroo­palisel tasandil

• omavahel seotud ja mitut valdkonda hõlmavad toetus-meetmed.

Nende seitsme põhimõtte rakendamine praktikasse eel­dab tegusate inimeste olemas­olu, kes erinevate projektide kaudu hakkavad strateegiat ellu viima.

Kuidas on kulgenud Rapla­maa Partnerluskogu strateegia ellurakendamine?

Raplamaa Partnerluskogu on suuremate elanike hulkade kaasamiseks loonud valdades partnerluskogu liikmetest sidusrühmad, kelle ülesanne on kohalike elanike võimali­kult laialdane teavitamine ja inimeste aktiivne kaasamine projektide kirjutamisele. Käesolevas lehenumbris tutvustavadki valdade sidusrühmade esindajad oma tegemisi piirkonna edendamisel.

Millised on tegevussuunad ehk meetmed, milleks on võimalik projektitoetust taotleda?

Raplamaa Partnerluskogu strateegiasse on kavandatud 6 meedet ehk tegevussuunda, mille arendamiseks on pro­jektide abil võimalik toetust taotleda.

Need prioriteedid on:

• Ettevõtluse arendamine.

• Looduskeskkonna olukorra parandamine.

• Kultuuri ja pärimuse väär­tustamine.

• Elukeskkonna parendamine - asulate füüsilise elukeskkon­na parendamine ja külade omaalgatuse ning sotsiaalse aktiivsuse edendamine.

• Inimressursi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine.

• LEADERi tegevusgrupi aren­damine ja koostöövõrgustikes osalemine.

Perioodil 2009-2010 jagati Raplamaa Partnerluskogus toetusi järgmiselt:

Meede 1.2. Mikroettevõtluse arendamiseks - 2 taotlusvooru (3. taotlusvooru projektid on menetlemisel).

Meede 3.1. Pärimustraditsioonide säilitamine ja aren­damine - 2 taotlusvooru.

Meede 4.1. Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine -3 taotlusvooru.

Meede 4.2. Külade omaalga­tuse ning sotsiaalse aktiivsuse toetamine - 1 taotlusvoor (2. vooru tähtaeg on 20. oktoo­ber).

Meede 5.1. Inimressursi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine - 2 taotlusvooru.

Kokku on kahe aasta jooksul - 2009 ja 2010 - esitatud projektitaotlusi 177 kogusummas 27 656154 krooni, millest PRIA on heaks kiitnud 116 projekti, kogusummas 21 900 642 kroo­ni. Hulk projekte ootab veel PRIA rahastamisotsust.

Maaelu arengukava LEADE­Ri meetme vajalikkuses ei kahtle enam ilmselt keegi ja selle vajalikkust edaspidigi tõendavad paljud Raplamaal aastatel 2009-2010 elluviidud projektid, mis on reaalselt mõjutanud maapiirkondade üldilmet ja igapäevaelu.

Käesoleva lehe veergudel esitatud näited demonstreerivadki Raplamaa Partnerlus­kogu piirkonnas tegutsevate sidusrühmade tegevuse loomingulisust, ettevõtlikkust, innovaatilisust ja tihedat koostööd erinevate partnerite vahel. Oskuslikult on osa­tud ära kasutada LEADERi programmi pakutavaid või­malusi.

Jääb loota, et uuel rahastamisperioodil, aastatel 2011-2013, ollakse samavõrd aktiivsed.


Leader logo pysti 1

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, seminar (at) pmk.agri.ee
Maainfo