LEADER UUDISED

NÄDALINE: Karitsa jahimaja kasutusvõimalused avardusid (Raplmaa Partnerluskogu)

Allikas: Nädaline, autor Katrin Helend-Aaviku
23. september 2010. a

Kaiu jahindusklubile kuuluvas Karitsa jahimajas on lõpulejõudnud siseremonditööd, mis võimal­davad maja kasutada ka talvel.

LEADERi toel tehti jahimaja väiksemate siseremonditöödega algust juba eelmisel aastal. Sellel aastal jätkati remondiga nii puhke- kui ka saunaruumis: soojustati põrandad ja seinad, vahetati uksed ja aknad. Tänaseks on tööd valmis ja MTÜ Kaiu Jahindusklubi liikme Kalev Kiviste sõnul on vaja veel vaid koera sabast üle saada. See tähendab, et oodatakse PRIAlt laekuvat raha, et remondifirmale tehtud töö eest tasuda.

Kolme ehitusfirma vahel valides otsustati Rajave OÜ kasuks, kelle töökvaliteedi ja töösse suhtumisega Kivis­te väga rahule jäi.

Remont oli Kiviste sõnul vajalik ette võtta eelkõige maja kasutamisvõimalus­te avardamiseks - nüüd saab jahimaja ruume ka talvel kasutada. „Toetus on saadud ikkagi külaelu edendamiseks, mitte meie jahimeeste tegevuse arenda­miseks," ütles Kiviste, kelle sõnul on maja avatud ka erinevate valla ettevõtmiste läbiviimiseks.

Aastaid on Karitsa ja­himajas peetud riigikaitselaagreid. Ka inimesed väljastpoolt valda, kel soov looduskaunis kohas konve­rentse või teisi üritusi läbi viia, on Kiviste sõnul alati teretulnud. „Mul on ainult hea meel, et meie maja kasutatakse."

Ta märkis, et kuigi maja kasutusvõimalused on laienenud ja tingimused paranenud, ei ole rendi-hinda tõstetud. „Me oleme MTÜ, meie eesmärk ei ole kasumit teenida. Kogu raha, mis laekub, läheb maja korrashoiuks. Oleme siia rohkem investeerinud kui LEADERi programmi omaosalus on ette näinud," rääkis Kiviste.

Lisaks siseremondile on valminud veevõtukoht, mille puudumise kohta tegi päästeamet eelmisel aastal ettekirjutuse. „Päästeametil on nõue, et sellisel üldkasu­tataval kohal nagu seda on Karitsa jahimaja, peab ole­ma korralik veevõtukoht," selgitas Kiviste. Tänaseks on see olemas, päästeame­ti poolt üle vaadatud ja sobilikuks tunnistatud, kuid ametlikult veel vastu võtmata.

Kaiu jahindusklubisse kuulub üle kuuekümne liikme. Oma jahimajasid on LEADERi toetusel lisaks Kaiule renoveerinud ka Valtu ja Vigala.


MAAELUVÕRGUSTIKU LISAINFO:

MAAELUVÕRGUSTIKU LISAINFO: Leader tegevusgrupi RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU piirkonna Maaelu arengukava 2007 - 2013 Leader meetme projekt Raplamaal (2010.a.). Toetuse saaja: KAIU JAHINDUSKLUBI, toetatavad tegevused: Karitsa Jahimeeste sauna renoveerimine ja juurdeehitus, Pinnase kuivendussüsteemi rajamine, Karitsa Jahimaja tuletõrjeveevõtukoha tiigi ja lõkkeplatsi rajamine, Karitsa Jahimaja tuletõrje juurdepääsutee rajamine. Toetuse suurus: 500 000 krooni (31 955 eurot). Allikas: PRIA veebileht www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2009/

« Tagasi