INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2016-03-22
Nr: 308
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=5554&page=3265&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: Keskkond
Kirjatüki pealkiri: Algab edulugude kogumine: Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!
Kirjatüki autor: Maaelu- ja innovatsioonivõrgustik
Organisatsioon: Maaelu- ja innovatsioonivõrgustik
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=5553&page=3265&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Eesti maaeluvõrgustiku üksuse üheks ülesandeks on koguda ja levitada Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) häid näiteid.

Varasemalt on maaeluvõrgustik korraldanud näidete kogumiseks erinevaid konkursse: Märka Leaderit! (2011), Märka uuenduslikku põllumajandust! (2012), Põhja- ja Baltimaade Leaderi rahvusvaheliste koostööprojektide konkurss (2013) ning eelmisel aastal Maaturismi edulugude konkurss.

Käesolev aasta on juba kujunenud keskkonnasuunaliseks!
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda osaleb veekaitsele suunatud Eesti ja Läti koostööprojektis GreenAgri ja Maalehes ilmuvad igal nädalal keskkonnateemalised lood.

Lisaks on maaelu arengukava kommunikatsioonistrateegia 2016.a tegevuskavas fookusteemaks keskkond.

Sellest lähtuvalt on ka Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku üksus otsustanud koostöös Põllumajandusuuringute Keskuse ja Maaeluministeeriumiga koguda edulugusid põllumajandusettevõtjatest, kes on saanud põllumajanduslikele keskkonnategevustele toetust Eesti maaelu arengukava raames.

Mis on lugude kogumise eesmärk?

Näidete kogumise eesmärk on selgitada edulugude põhjal laiemale avalikkusele, mis kasu on toonud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 keskkonnatoetused ning tõsta esile põllumajandustootjaid, kes panustavad keskkonnahoidlikku põllumajandusse.

Ootame põllumajandustootjate lugusid, kes on saanud toetusi Eesti maaelu arengukava 2007-2013 teise telje raames ehk põllumajanduslikke keskkonnatoetusi 15. maini. Selleks tuleb täita ankeet ning saata see e-posti aadressile konkurss@maainfo.ee

Näiteid kogume viies erinevas kategoorias:

Looduslik elurikkus

Mullakaitse

Veekaitse

Ohustatud liigid

Maastikud

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmed, mille kohta näiteid kogutakse:

Meede 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus
Meede 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
Meede 2.3.1 Keskkonnasõbralik majandamine
Meede 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
Meede 2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Meede 2.3.4 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Meede 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
Meede 2.4 Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus
Meede 2.5.1 Kiviaia rajamise ja taastamise toetus

Parima väljavalimine ja auhinnad

Igast kategooriast valitakse välja neli parimat. Juunis toimuvad maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmetest moodustatud hindamiskomisjoni ringsõidud. Parimad edulood leiavad kajastust trükises ja Maaeluministeeriumi ajaveebis.

Trükise esmaesitlus ning parimad edulood kuulutatakse välja 17. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis toimuval leivapäeval.

Info: www.maainfo.ee/konkurss2016

MAAELUVÕRGUSTIKU LISAINFO:

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toel majandati keskkonnasõbralikult ligikaudu 400 000 hektarit põllumajandusmaad ning mahepõllumajanduslikult üle 126 000 hektari;

Toetuste abil on säilitatud ohustatud tõuge ja liike ning Natura 2000 alasid, hooldatud poollooduslikke kooslusi ja rajatud kiviaedu;

Umbes 40% kogu MAK eelarvest läheb keskkonnameetmetele.

« Tagasi

Viimati muudetud: 19.09.2019