Eesti maaeluvõrgustiku aruanded, vastatud küsitlused, ülevaated

KUUPÄEV: 2006
NIMETUS: Leader-lähenemine: üldjuhis
LIIK: Juhis
TEEMA: Leader
KOOSTAJA/TELLIJA: Euroopa Komisjon
SISU: Käesolevas dokumendis tutvustatakse Leader-lähenemist ja selgitatakse, kuidas see saab kaasa aidata maapiirkondade arengule. Dokumendis esitatakse ka põhiteave selle kohta, kuidas tuleks seda lähenemisviisi kui Euroopa Liidu maaelu arengu poliitika lahutamatut osa kohalikul tasandil rakendada.

Dokument sisaldab:
• Leader-mõiste selgitust;
• Leader-lähenemise põhielemente;
• üldist selgitust selle kohta, kuidas Leader-lähenemist rakendatakse;
• peamiste kontaktpunktide loetelu, kust saab lisateavet.

Dokument on adresseeritud kõigile maapiirkondade sidusrühmadele, kes on huvitatud kohalikest maaelu arengu algatustest ja neis osalemisest. Nad võivad olla riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi juhid, põllumajandustootjad või teised maakogukonna aktiivsed liikmed – kõigil neil võib Leader-programmis olla oma roll.

Meie eesmärk on selgitada otsuseid tegevatele ja programmiga seotud asutustele, eelkõige uutes ja tulevastes liikmesriikides, mis on Leader ja kuidas seda ellu viiakse. Lisaks püüame ELi maarahvastikule näidata, et Leader-lähenemine võib anda neile võimaluse näidata üles algatusvõimet ja osaleda aktiivselt oma piirkonna maaelu arengukavades (ja saada sellega kaasnevat rahalist toetust).

Käesolev dokument on ülevaatlik ja kergesti loetav juhend. Dokumendis ei käsitleta Leader-algatuse tekkeloo igat üksikut aspekti ega sellega seotud õigusnorme ja haldusmenetlusi. Nende kohta võib leida teavet mujalt (käesolevas dokumendis on esitatud mõned kontaktandmed).
DOKUMENT: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/library/methodology/leader_approach_et.pdf

« Tagasi