INNOVAATILISED PROJEKTID

Alameede: Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)
Projekti nimetus: Maisisilo toiteväärtus, fermentatsiooni kvaliteet ja bioohutus erineva maaharimise viisi korral
Peamised teemad või tegevused:

Projekti eesmärgiks oli selgitada minimeeritud mullaharimise viisi majanduslikku otstarbekust maisisilo tootmisel, selle mõju maisisilo toiteväärtusele ja bioohutusele. Kuna Aatmaa OÜ varem maisisilo tootnud ei ole ja kasutab teravilja kasvatamisel laialdaselt just minimeeritud mullaharimise viisi on huvi antud projekti tulemuste vastu eriti suur. http://www.maainfo.ee/public/files/PRIA%2016_2%20Aatmaa%20O%DC%20l%F5pparuanne.pdf" target="_blank">Projekti lõpparuanne ja kontaktid

Kontakt: Aatmaa OÜ, Märt Riisberg, 5177406, märt.riisberg@gmail.com

« Tagasi