INNOVAATILISED PROJEKTID

Alameede: Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)
Projekti nimetus: Köögivilja mikrobioloogiline kontroll ning säilitustingimuste optimeerimine ning uute tootegruppide väljatöötamine toorme kadude vähendamise eesmärgil
Peamised teemad või tegevused:

Projekti peamised eesmärgid olid: teha kindlaks, kas köögiviljaladude mikrofloora võib mõjutada neis säilitatavate köögiviljade säilimist, vajadusel optimeerides ladude säilitustingimusi; arendada välja uued köögiviljatooted ebastandardsetest ning säilitamiseks mittesobivatest köögiviljadest ning teisesest toorainest kasutades uudseid tehnoloogiaid. https://maainfo.ee/public/files/K66givilja%20mikrobioloogiline%20kontroll.pdf" target="_blank">Projekti lõpparuanne ja kontaktid

Kontakt: Ene Pajundi, tel: 6796762, E-post: ene.food@sagro.ee

« Tagasi