Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Värska skatepargi sisustamine
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: noored
Märksõnad: noored, küla areng
Projekti algus: 2009
Kohalik tegevusgrupp: Piiriveere Liider
TOETUSE SAAJA: Värska Vallavalitsus (Värska Avatud Noortekeskus)
Veebileht: http://www.verskanoored.tk
Toetuse summa: 8 743 EUR
Projekti taust: 2005. a suvel sai Värskas valmis endise tsentraalkatlamaja masuudihoidlasse kauaoodatud ekstreemspordiväljak – Värska Skatepark. Seda külastasid regulaarselt nii kohalikud kui ka kõigi ümberkaudsete valdade ja maakondade noored. Kuid tiheda kasutamise tõttu olid 2009. aasta kevadeks enamus Skatepargi rampidest kulunud ja amortiseerunud. Korralikust trennist ei tulnud midagi välja ning noored hakkasid mujalt teravaid elamusi otsima. Noorte huvide ja kohaliku piirkonna arengu seisukohast oli oluline leida probleemile lahendus. Soetada tuli vastupidavamad ja kvaliteetsed nõuetele vastavad mitmekülgsete võimalustega ekstreemspordiväljaku konstruktsioonid, kus sõltumata aastaajast ja ilmastikuoludest saavad noored harjutada erinevaid ekstreemspordialasid, korraldada võistlusi ja muid sportlike üritusi, vahetada kogemusi, leida uusi sõpru ja mõttekaaslasi ning sisustada sportlikult oma vaba aega.
Peamised tegevused: - vanade konstruktsioonide demonteerimine - kohalikud aktiivsed ja abivalmid noored aitasid demonteerida vanu rampe ja korrastada ruumi enne uute konstruktsioonide paigaldamist.
- skatepargi sisustuse uuendamine – konstruktsioonide tellimine, tarnimine, monteerimine ja paigaldus; tööde lõpetamine, pargi tehnilistele tingimustele vastavuse ja töökorras oleku kontroll, teostatud tööde üleandmine akti alusel.
- avalikkuse teavitamine, pargi avamine - avalikkuse teavitamine kohalike meediaväljaannete kaudu, pargi avamisürituse korraldamine.
- projekti juhtimine - projekti teostuse koordineerimine, lepingute sõlmimine, aruandluse koostamine ja esitamine.
Projekti tulemused: - Valmis mitmekülgsete võimalustega ekstreemspordiväljak, mis võimaldab:
1) harrastada 4 erinevat spordiala,
2) korraldada sportlikke üritusi,
3) pakkuda sportlikku huvitegevust siseruumides;
noorte vaba aeg on aktiivselt ja sportlikult sisustatud;
- piirkond muutus atraktiivsemaks nii kohalike kui ka mujal elavate noorte jaoks;
- noortel on koht, kus kokku saada ja kogemusi vahetada.

Projekti tulemusena on paranenud piirkonna noorte võimalused sisetingimustes vaba aja veetmiseks ja ekstreemspordi harrastamiseks. Piirkonnas on kasvanud ekstreemspordi populaarsus, mida näitab ka meediakajastus.

Noortel on avanenud võimalus luua uusi sõprussuhteid ja tutvusi mujalt võistlustele või trenni tulnutega. Käesoleva projekti valmimine andis tõuke uute Skatepargiga seotud projektide teostamisele, mis omakorda aitavad kaasa piirkonna arengule.

Projekti tulemusena muuta piirkond noortele atraktiivsemaks, mistõttu ei kipu nad mujale meelelahutust otsima. Pikemakajaliseks eesmärgiks on peatuda tegevuspiirkonnas elanike arvu vähenemine.
Lisainformatsioon projekti kohta: 12.06.2010 - Artikkel ja video maaeluvõrgustiku veebilehel - http://www.maainfo.ee/index.php?id=477&page=3394&
Kontaktisik: Aleksandra Tiirmann
Maakond: Põlvamaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2011-08-31

« Tagasi