Üritused

PÕLLUMAJANDUSUURINGUTE KESKUS: MAK vahehindamise põllumajandustootjate fookusgrupp

Toimumisaeg: 25.04.2019

Toimumiskoht: Eesti Maaülikooli Tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Sihtgrupp: põllumajandustootjate esindajaid, kes on saanud maaeluarengukavast investeeringutoetust või on toetatud tulundusühistu liige

Üritus Registreerunute nimekiri
Põllumajandusuuringute Keskus on saanud ülesandeks teostada 2019. aastal Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahehindamist. Vahehindamise käigus hinnatakse sihtvaldkondades seni saavutatud tulemusi nii Eesti kui Euroopa ühiste maaelu arengu poliitika prioriteetide eesmärkide täitmisesse.    

Põllumajandustootjate fookusgrupis soovime arutada teemal:

Arutelu käigus esitleme põhilisi indikaatoreid, arutleme tulemuste üle, kuulame teie ettepanekuid seniste protsesside parandamiseks ja uute tegevuste kavandamiseks.

Ootame teid kaasa rääkima 25. aprillil kell 10-12  EMÜ Tehnikamajas, A korpuse ruumis 305.

Fookusgruppi ootame põllumajandustootjate esindajaid, kes on saanud maaeluarengukavast investeeringutoetust või on toetatud tulundusühistu liige.

Registreerimine fookusgrupi arutelule käesoleval veebilehel. Vt ülal paremal - Registreerimine.

Üldine PÄEVAKAVA:

9.30 - 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 - 12.00 Fookusgrupi arutelu


Rohkem infot: Agnes Naarits (Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond), tel 3849 739, e-post: agnes.naarits@pmk.agri.ee

Viimati muudetud: 26.04.2019

« Tagasi