Üritused

MES ja EMU: Koolitus "Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile: Äri- ja turundusstrateegiad"

Toimumisaeg: 18.10.2019–15.11.2019

Toimumiskoht: Carl Schmidt’i Maja, Kesk 4, Põltsamaa

Sihtgrupp: Koolituse sihtrühma kuuluvad isikud, kes vastavad vähemalt ühele järgmistest nõuetest: 1) isikule on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja tal on kehtiv kutsetunnistus; 2) isikule kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud; 3) isik on lepingulises suhtes MESiga ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Eesti Maaülikool kutsub konsulente osalema põllumajandusettevõtte juhtimist käsitlevatele kolmepäevasele koolitustele "Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile: Äri- ja turundusstrateegiad".

Koolitus toimub reedel,  18. oktoobril ning neljapäeval ja reedel, 14.-15. novembril 2019. 

Rohkem infot koolituse sisu kohta ja lingi registreerumiseks leiate SIIT

Täienduskoolitusprogrammi läbinud õppija teab:

Päevakava

18. oktoober 2019

REEDE

I Päev

9.00 - 9.15 Tervituskohv
9.15 - 10.45

Turumõiste ja turundusmeetmestik

 • Taimi Plado, OÜ Asio juhatuse liige
10.45 - 10.55 Kohvipaus
10.55 - 12.25

Toode kui kliendi probleemi lahedus

 • Taimi Plado, OÜ Asio juhatuse liige
12.25 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30

Turu segmenteerimine ja positsioneerimine

 • Taimi Plado, OÜ Asio juhatuse liige
14.30 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 16.15

Hind - ainuke tulu pakkuja jaoks

 • Taimi Plado, OÜ Asio juhatuse liige

14. november 2019

NELJAPÄEV

II Päev

9.00 - 9.15 Hommikukohv
9.15 -10.45

Tulu-kulu analüüs

 • Maire Nurmet, EMÜ
10.45 - 10.55 Kohvipaus
10.55 - 12.25

Finantsplaneerimine

 • Maire Nurmet, EMÜ
12.25 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30

Rohemajandus ja selle edendamine

 • Rando Värnik, EMÜ
14.30 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 16.15

Rohemajandus ja selle edendamine

 • Rando Värnik, EMÜ

15. november 2019

REEDE

III Päev

9.00 - 9.15 Hommikukohv
9.15 -10.45

Strateegilise analüüsi meetodite lühitutvustus

 • Taimi Plado, OÜ Asio juhatuse liige
10.45 - 10.55 Kohvipaus
10.55 - 12.25

Ärimudel ühel lehel (ärimudeli koostamine)

 • Taimi Plado, OÜ Asio juhatuse liige
12.25 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30

Ärimudeli kasutamine ettevõtte erinevate tegevusaspektide liitmiseks

 • Taimi Plado, OÜ Asio juhatuse liige
14.30 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 16.15

Välisturule mineku väljakutsed ja võimalused

 • Hardo Vahemäe, Wiru Vili

Koolituste tellijaks on PRIA ning koolitustegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 vahenditest.

Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui RIIGIABI osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

Koolituste korraldajaks on Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut.
Täpsem info: Jaana Orin, Mob: +372 5213304, E-post: jaana.orin@emu.ee


LISAINFO:

Viimati muudetud: 10.10.2019

« Tagasi