Üritused

EUROOPA KOMISJON: Põllumajandusteaduse alalise komitee teadmiste ja innovatsiooni süsteemi töörühma 1. kohtumine

Toimumisaeg: 19.11.2019–20.11.2019

Toimumiskoht: Kaunas, Vytautas Magnuse ülikooli põllumajandusakadeemia, Leedu

19.-20. novembril 2019 toimub Kaunases, Leedus Euroopa Komisjoni juhitava põllumajandusteaduse alalise komitee teadmiste ja innovatsiooni süsteemi töörühma (SCAR SWG AKIS 5) esimene kohtumine.

Kohtumise peamiseks eesmärgiks on arutleda 5. mandaadis välja toodud teemade üle:

SCAR AKISe töörühma eesmärgiks on aidata liikmesriikidel teadmussiirdega seotud tegevusi planeerida ja rakendada. Üheks 5. mandaadis heakskiidu saanud teemaks oli uurida vastastikkuse õppimise võimalusi põllumajanduses.

Päevakava ja lisainfo (inglise keeles)

PÄEVAKAVA

19. november 2019

TEISIPÄEV

Kohtumist juhivad: Anikó Juhasz & Pascale Bergeret
9.30 - 10.00 Registreerimine ja tervituskohv
10.00 - 10.15 Tervitussõnad vastuvõtjate poolt
10.15 - 10.30 Päevakava ja osalejate tutvustus
10.30 - 11.15

Euroopa innovatsioonipartnerlus ja teadmussiire. Küsimused & vastused

 • Inge Van Oost
11.15 - 11.45

Teadmussiirde meetmete hetkeolukord, sealhulgas programmeerimine ja rakendamine tulevasel rahastusperioodil. Küsimused & vastused

 • Komisjoni esindaja
11.45 - 12.15

Teadmussiirde arendamise poliitika Leedus, küsimused & vastused

 • Leedu põllumajandusministeeriumi esindaja
12.15 - 13.00 Lõuna
13.00 - 13.45

Projekti FARMDEMO tulemused. Kuidas panna kohapealne demonstratsioon farmis tõesti töötama? Küsimused & vastused

 • Fleur Marchand
13.45 - 15.00

Projekti EURAKNOS tutvustamine. Tuleviku temaatilise võrgustiku ühine loomine. Interaktiivne harjutus. Küsimused & vastused

 • Sylvia Burssens
15.00 - 15.30

EIP-töörühma projekti "Gate of Innovation" tutvustus.

 • Gintarė Kučinskienė, LAAS
15.30 - 17.30 Demofarmi külastamine Kaunase regioonis
19.00 - 21.00 Õhtusöök

20. november 2019

KOLMAPÄEV

8.30 - 9.00 Registreerimine ja tervituskohv
9.00 - 11.00 Liikmesriikide ettekanded "Teadmiste vahetamise alaste tegevuste väljakutsetest ja headest praktikatest käesoleval programmperioodil ja tulevaste plaanide tutvustus". Küsimused & vastused
11.00 - 11.30 Kohvipaus
11.30 - 13.30 Jätkub: Liikmesriikide ettekanded "Teadmiste vahetamise alaste tegevuste väljakutsed ja head praktikad käesoleval programmperioodil ning tulevaste plaanide tutvustus". Küsimused & vastused
13.30 - 14.30 Lõuna
14.30 - 15.00

Kokkuvõtted ja arutelu liikmesriikide ettekannetest

 • Pascal Bergere/Anikó Juhász/Inge van Oost
15.00 - 15.30

Projekti LIASON tutvustamine. Teadmiste vahetamisega seotud kogemused. Küsimused & vastused

 • Andrew Fieldsend/Susanne Münchhausen
15.30 - 15.45

Kohtumise lõpetamine

 • Järgmise koosoleku teema ja toimumiskoha teemaline arutelu - Haridus/Prantsusmaa ja Hispaania
 • Teemakohaste konverentside ja kohtumiste info levitamine
 • Muud küsimused
 • Ühispildi tegemine

Viimati muudetud: 18.11.2019

« Tagasi