Üritused

EIP-AGRI töötuba "Süsinikuneutraalne põllumajandus"

Toimumisaeg: 24.03.2021–25.03.2021

Toimumiskoht: Veebis

Sihtgrupp:

Osalema oodatakse põllumajandustootjaid ja põllumajandustootjate organisatsioone, metsa majandajaid, teadlasi, EIP-AGRI tegevusrühmi, VKEsid, nõustajaid, ülikoole, teadus - ja tehnoloogiaorganisatsioone, maaeluvõrgustikke ning kõiki, kes võivad olla kaasatud vastavatesse projektidesse või kellel on kogemusi uuenduslike lahenduste, põllumajandussüsteemide või - tavade väljatöötamise ja/või rakendamisega, mis aitavad kaasa põllumajandussektori süsiniku jalajälje vähendamisele kogu Euroopas.

Estonian farmer Ando Eelmaa

Süsinikuneutraalsem põllumajandus on võimalik, kui põllumajandussüsteemide süsiniku tasakaalu optimeerimiseks võetakse kasutusele nõuetekohane põllumajandusettevõtte juhtimistava. Need võivad hõlmata näiteks kariloomade CH4-heite vähendamise tavasid, praktikaid põllumajandusettevõtete sisendite (nt kütused, pestitsiidid, väetised) vähemaks kasutamiseks või süsinikku mullas hoidvaid tegutsemisviise

See interaktiivne sündmus on pühendatud võrgustike loomisele ja olemasolevate kogemuste jagamisele projektide vahel, mis käsitlevad uuenduslikke lahendusi, põllumajandusettevõtete süsteeme ja tavasid, mis aitavad kaasa süsinikubilansi optimeerimisele Euroopa põllumajandussüsteemides.

Kuni 14. veebruarini on võimalik avaldada huvi, et osaleda Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) teeninduspunkti korraldataval veebikohtumistel  "Süsinikuneutraalne põllumajandus". Rohkem infot leiab siit.

 

 

Viimati muudetud: 22.02.2021

« Tagasi