Üritused

Royal Agricultural University: Põllumajandussektori inimeste mõistmine

Toimumisaeg: 08.07.2021

Toimumiskoht: veebis

Lisakilomeeter: põllumajandussektori inimeste mõistmine
(Going the extra mile. Understanding people in the agricultural sector)

Veebiseminaril arutletakse isikupärastamise ehk persooni ehk isikute loomise meetodit.  

Kas olete põllumajandustootja või innovatsiooni edendaja, kes soovib veenduda, et toode müüb?
Nõustaja, kes soovib tagada, et annad põllumajandustootja vajadustele vastavat teavet?
Teadlane või poliitikakujundaja, kes soovib, et soovitused vastaksid kohapealsele nõudlusele?

Ka põllumajandussektoris on oluline mõista nende inimeste vajadusi, kes toodet või teenust kasutavad.
Veebiseminaril tutvustavad dr Lisa Williams van Dijk, dr Laurens van der Cruyssen ja Emily Bull isikupärastamise meetodit, mis aitab mõista toote või teenuse kasutajaid.

Persona meetodit on juba aastaid kasutatud töötlevas tööstuses ja jaemüügisektoris, kuid põllumajandussektoris on sellele pööratud piiratud tähelepanu. Veebiseminaril vaadeldakse isikute loomise näiteid veebipõhise teabesalve väljatöötamiseks, ning samuti mõistmaks põllumajandustootjate teabevahetuse nõudeid veisekasvatuse sektoris.

Veebiseminari teave SIIN

Persooni meetodi kohta loe SIIT

Dr Lisa Williams van Dijk on Ühendkuningriigi Kuningliku Põllumajandusülikooli teabevahetuse ja teadustugiteenuste juht. Tema doktoriõpe keskendus konkreetselt teadmussiirde ja koosloome meetoditele ja lähenemisviisidele põllumajandussektoris. Praegu osaleb ta mitmes ELi maaelu arendamise projektis, mille eesmärk on põllumajanduse innovatsiooni kiirendamine.

Dr Laurens van der Cruyssen on Ennoia disainistuudio asutaja, OSMOSe võrgustiku kaaslane ja MTÜ Pool Is Cool asutajaliige. Ta on psühholoogiadoktor, spetsialiseerunud stereotüüpide teemaga seotud sotsiaalpsühholoogiale ja neuroteadustele. Praegu osaleb ta ELi rahastatud projektides EURAKNOS, EUREKA ja Connecting Nature.

Emily Bull on teadusabiline teadmusvahetuse meeskonnas. Praegu on ta lõpetamas doktorikraadi, uurides veisekasvatuse sektori põllumajandustootjate vajadusi ja viise. Emily abistab ka paljudes teistes ülikooli uurimisprojektides ja on seotud EUREKA projektiga.

Veebiseminar viiakse läbi EUREKA projekti raames. EUREKA on Horisont 2020 rahastatud projekt, mille eesmärk on aidata põllumajandustootjatel, metsamajandajatel ja muudel maaettevõtetel kasutada Horisont 2020 mitme osalejaga projektide abil loodud praktilisi teadmisi ja uuenduslikke lahendusi. Projektis töötab kaasa ka Põllumajandusuuringute Keskus.

Viimati muudetud: 01.07.2021

« Tagasi