23.09.2009 - Koostöökoja 2. istung

23. september 2009 – Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja teine istung

seisuga 24. september 2009


23. septembril algusega kell 11.00 toimus Eesti riikliku maaeluvõrgustiku koostöökoja 2. istung.

Riiklikud maaeluvõrgustikud on loodud kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides (Teiste liikmesriikide maaeluvõrgustiku veebilehtedega saab tutvuda aadressil: www.maainfo.ee...) vastavalt Nõukogu 20.septembri 2005 määrusele (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate toetuste kohta artikkel 68 alusel. Eesi maaelu arengukavas 2007-2013 kirjeldab riiklikku maaeluvõrgustikku alapeatükk 16.2. Eestis täidab riikliku maaeluvõrgustiku üksuse ülesandeid Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond.

Üritus toimus Maamajanduse Infokeskuses, Jänedal, Tapa vald, Lääne-Virumaa http://www.janeda.ee/...

VAATA! Istungil osalejad SIIT

Päevakava

KOLMAPÄEV, 23. september 2009

PÄEVAKAVA

10.30 – 11.00   Kogunemine ja tervituskohv
11.00 – 11.10   Tervitussõnad
  Toomas Kevvai - Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler
11.10 – 11.40   Ülevaade maaeluvõrgustiku 2009. a tehtud ja planeeritavatest tegevustest
 

Krista Kõiv, Ave Bremse, Reve Lambur, Ester Valdvee ja Meeri Klooren - Maaeluvõrgustiku üksus

11.40 – 12.00   Ülevaade maaelupoliitika arengutest
 

Toomas Kevvai - Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler

12.00 – 12.30   Eesti maaelu arengukava 2007-2013 võrdlus teiste liikmesriikide maaelu arengukavadega
 

Mati Mõtte – Eesti Maaülikooli Majanduse- ja sotsiaalinstituudi maamajandusuuringute osakonna juhataja

12.30 - 13.00   Ülevaade Euroopa maaelu arengu võrgustiku territoriaalsete vajaduste ja eripärade suunamise töögrupi tööst, vt temaatiliste töögruppide kohta infot SIIT
 

Garri Raagmaa - Euroopa maaelu arengu võrgustiku 1. temaatilise töögrupi liige

13.00 – 14.00   Lõuna Musta Täku tallis
14.00 – 15.00   Arutelu töögruppides
 
  • Töögrupp 1 (territoriaalsete vajaduste ja eripärade suunamine) - juhatab Garri Raagmaa
  • (Töögrupp 2 (avalikud hüved ja avalik sekkumine) - juhatab Toomas Kevvai
15.00 – 15.15   Kohvipaus
15.15 - 15.45   Kokkuvõte töögruppide aruteludest
15.45 - 16.30   Arutelu võrgustiku tegevusest
 16.30   Istungi lõpp
____________    

Maaeluvõrgustiku senise tegevuse kohta leiate informatsiooni Maamajanduse Infokeskuse veebilehe www.maainfo.ee alajaotustest MAAELUVÕRGUSTIK ja LEADER

Täiendav info: Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja, e-post: kk[at]maainfo.ee, telefon 511 2562

INFO

 

 

Viimati muudetud: 17.10.2011