MAAELUVÕRGUSTIKU ÜRITUSTE ANDMEBAAS

Maaeluvõrgustiku ürituste andmebaas koondab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku üksuse poolt korraldatud, kaaskorraldatud ja osaletud üritustete infot alates 2007. aastast.

  ÜRITUS Ürituse nimi Ürituse korraldaja Ürituse määratlus Ürituse põhiteema Osalejate arv
Details

30. märts 2011

Leader infopäev (2011/1)Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku bürooMaaeluvõrgustiku poolt korraldatud Leader üritusEuroopa kontrollikoja eriaruanne; ENRD Leader allkomitee fookusgruppide töö; Euroopa Komisjoni audit; Tegevusgruppide aastaaruanded; Leader-meetme määrus62
Details

2. september 2011

Leader infopäev (2011/3)Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku bürooMaaeluvõrgustiku poolt korraldatud Leader üritusEuroopa kontrollikoja eriaruanne; Leader-meetme määrus; Strateegiate rakendamisest (näited) ja kvaliteedist; Maaeluvõrgustiku koolitusplaanist; Leader trükised74
Details

28. aprill 2011

Leader infopäev (2011/2) raamatupidajateleMaamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku bürooMaaeluvõrgustiku poolt korraldatud Leader üritusEuroopa kontrollikoja eriaruanne; Tegevusgruppide aastaaruanded; Leader-meetme määrus29
Details

6.-7. detsember 2011

Leader infopäev (2011/4) ja rahvusvahelise koostöö teemaline seminar Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku bürooMaaeluvõrgustiku poolt korraldatud Leader üritusÜPP seadus; Leader-meetme määrus; Geomedia OÜ uuringu “Kohalike tegevusgruppide strateegiatepõhine visioon Eesti maaelu arengust”; Ajurünnakute kokkuvõtted; Leader-meetme tulevik; Rahvusvahelised koostööprojektid ja Eesti näited66
Kokku leiti 4 kirjet