KONKURSID

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetuse projektide näidete ja kogemuste esiletoomiseks korraldatakse konkursse:
  • 2018. aastal korraldatakse Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi ja Soome maaeluvõrgustikega ühine konkurss Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) või Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) vahenditest toetust saanud projektidele.  „Põhja- ja Baltimaade maaelu- ja merendusprojektid 2018“ Konkursi Eesti eelvoor toimus 06.-28.veebruaril 2018. Võitjad valitakse Rootsi Külade Maapäeval18. mail 2018

    Konkursi kohta lisainfo: maainfo.ee

 

 

Info konkursside kohta: e-post seminar @ maainfo.ee

Konkursi läbiviimine on toetatud Maaelu arengukava tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.

Viimati muudetud: 18.03.2018