Kutsekomisjon

Kutsekomisjoni liikmed

Ann Riisenberg – Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Ain Malm – Eesti Erametsaliit

Hanna Tamsalu – Põllumajandusuuringute Keskus (komisjoni aseesinaine)

Kerli Ats - Eestimaa Talupidajate Keskliit

Krista Habakukk – Eesti Külaliikumine Kodukant

Leho Verk – Maaelu Edendamise Sihtasutus

Maret Prits – Eesti Maaülikool

Margus Kopp – MTÜ Eesti Maaelu Nõuandeteenistus

Ülle Läll – SA Erametsakeskus (komisjoni esinaine)

 

Kutsekomisjoni töökord on kinnitatud Põllumajandusuuringute Keskuse direktori 3. detsembri 2018. a käskkirjaga nr 32 

 

Viimati muudetud: 13.12.2018