TEEMAD

 

Kui soovite esitada ettepanekuid EIP-AGRI uue fookusgrupi teema osas palun täitke ankeet SIIT 

Soovid osaleda mõne fookusgrupi tegevuses?  Kandideeri SIIN


Varasemate fookusgruppide teemad:

Mulla orgaanilise aine sisaldus Vahemere piirkonnas Mulla sooldumine Muldade kaitsmine saastumise eest
 Integreeritud taimekaitse mulla kaudu levivad haigused  Mulla orgaanilise aine sisaldus Vahemere piirkonnas Vesi ja põllumajandus 
 
Metsa biomassi säästev kasutus Uued metsatavad ja kliimamuutuste leevendamise vahendid  Agrometsandus - jätkusuutlik põllumajandussüsteem tootlikkuse ja tasuvuse suurendamiseks
     
Tugevad ja vastupidavad piimatootmissüsteemid  Püsirohumaa kasumlikkus    Loomakasvatusest tulenevate heitkoguste vähendamine
     
 Uued söödad sigadele ja kodulindudele Antibiootikumide kasutamise vähendamine seakasvatuse sektoris Karjatamine süsiniku sidumiseks 
     
Antimikroobsete ravimite kasutamise vähendamine linnukasvatuses Segapõllumajandus  Mesilaste tervis ja jätkusuutlik mesindus 
     
Uued tulijad põllumajanduses: õppetund innovatsiooni ja ettevõtluse edendamiseks    Valgurikkad kultuurid Põllukultuuride kasvatamise süsteemid mitte-keemilise umbrohutõrjega 
     
Toitainete ringlus   Teekond CO2 tootjast CO2 sidujaks maaviljeluses  Põllumajandustootmise mitmekesistamine taimsete ravimite ja kosmeetikatoodete kaudu 
     
Toidu raiskamise vähendamine farmis  Taastuvenergia tootmise ja kasutamise edendamine talus  Farmi tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse võrdlemine  
 
 Integreeritud kahjuritõrje taimekasvatuses  Geneetilised ressursid - Koostöö mudelid Kasumlikkuse optimeerimine taimekasvatuses ökoloogiliste fookusalade kaudu
     
 Täppisviljeluse süvalaiendamine  Kõrge loodusväärtusega põllumajandus  Saagikuse optimeerimine mahepõllumajanduses
     
 Haigused ja kahjurid viinamarjakasvatuses Puuviljade tootmise kaitsmine külmakahjustuste eest  Uuenduslike lühikeste tarneahelate juhtimine 
     
Väetiste efektiivsus aianduses Oliivipuude kahjurid ja haigused    Ringaianduse tõhusus ja jätkusuutlikkus
     
     
     
     

Viimati muudetud: 31.01.2020