EST Maainfo Maaelu võrgustikutöö osakond | Maamajanduse analüüsi osakond Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo INNOVAATILISED PROJEKTID
 
 
Maainfo
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
AKIS
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  UURINGUD
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutsekvalifikatsiooni andmine
Maainfo
  Maamajanduse analüüsi osakonna ja maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

INNOVAATILISED PROJEKTID

   

 

  Alameede Projekti nimetus Peamised teemad või tegevused
Details Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16)Eesti Põllukultuuride Innovatsiooniklaster

Peamised teemad või tegevused, millele põhineb klastri tegevuskava (lühikirjeldus ja kontaktid):

  • Tegevuse 1 eesmärgid - innovatiivse kilemultši parimate rakendusvõimaluste uurimine põllukultuuride kasvatamisel.
  • Tegevuse 2 eesmärgid - taimeõlide väärindamiseks parimate töötlemisvõimaluste leidmine.
Details Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16)Piimaklaster

Piimaklastri eesmärk on koostöö ja erinevate innovatsioonitegevuste kaudu leida piimatootmise ja -töötlemise ahelas uusi võimalusi kõrgema lisandväärtuse loomiseks, sektori ettevõtete majandustulemuste parandamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.
Peamised teemad innovatsiooni tegevuskavas on leitavad SIIN https://piimaklaster.ee/ 

Details Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16)MTÜ Põllukultuuride klaster

Käesolev klaster on kutsutud ellu selleks, et leida lahendused mullaviljakuse, toitainete leostumise ja taimekaitsevahendite jääkide mulda kumuleerumise probleemile, mis puudutab suurt osa taimekasvatusega tegelevatest põllumajandusettevõtetest.
Klastri tegevuste lühikirjeldus ja kontaktid
http://www.mullakaitse.ee/

Details Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16)MTÜ Liivimaa Lihaveis innovatsiooniklaster

MTÜ Liivimaa Lihaveise eesmärgiks on koostöös teadusasutustega (osalevad partnerid: BioCC, Eesti Maaülikool, Säästva Maamajanduse Keskus, Eesti Taimekasvatuse Instituut) leida viise ja võimalusi mahe rohumaaveise ja -lambaliha tootmise jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse tõstmiseks.
Klastri tegevuste lühikirjeldus ja kontaktid 
http://kvaliteedikava.liivimaalihaveis.ee/innovatsiooni-klaster

Details Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16)MTÜ Maheklaster

Klastri peamine eesmärk on suurendada Eesti mahetaimekasvatuse konkurentsivõimet ning majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust. Kavandatud on 9 tegevust põllukultuuride kavatuse valdkonnas ja 7 tegevust köögiviljakasvatuse valdkonnas. Põhirõhk põldkatsetel ettevõtetes, sh katselapikatsed ETKIs.
Klastri tegevuste lühikirjeldus ja kontaktid
http://mahekeskus.emu.ee/tegevused/tootlemine-ja-turustamine/eesti-maheklaster/

Details Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16)Aiandusklaster MTÜ

Tegevuskava üldiseks eesmärgiks on efektiivistada aianduslikku tootmist teadmistepõhiselt nõnda, et samaaegselt suureneks saagikuse stabiilsus ja paraneks saagi kvaliteet ning väheneks surve ümbritsevale keskkonnale. Efektiivsema tootmise läbi suurendatakse puu- ja köögiviljadega isevarustatuse taset ja tootjate ekspordivõimekust, mis on Eesti aiandussektori arengukava 2015-2020 eesmärkideks. Klastri tegevuste lühikirjeldus ja kontaktid 

  1. MTÜ Aiandusklaster innovatsioonitegevuse „Maasikahooaja pikendamine“ lõpparuanne
  2. Innovatsioonitegevuse „Külmkuivatus. Külmkuivatustehnoloogia sõltuvalt aiaviljade eripärast.“ lõpparuanne

 

Details Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16)MTÜ Taimsete Valkude Innovatsiooniklaster

Projekti algatamise põhjus on tootjate soov teada, milliseid valgurikkaid kultuure on Eestis kõige mõistlikum kasvatada ning töötlejate soov tuua turule uusi tooteid. Projekt on saanud heakskiidu Innovatsiooniklastri toetuse määruse alusel kinnitatud prioriteetses tegevusvaldkonnas „eestimaise taimse valgu tootmise ja tarneahela tõhustamine“. Projekti kirjeldus ja kontaktid

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Uute puuviljakultuuride kasvatus-, koristus- ja töötlemistehnoloogiate arendamine

Projekti käigus selgitatakse välja 7 vähelevinud marja- ja puuviljakultuuri majanduslik-bioloogilised omadused Eesti kliimas, nende sortide sobivus masinkoristuseks ning paljundus-, kasvatus- ja töötlemisvõimalused. Projekti lühikirjeldus ja kontaktid

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Vaarikas Rubus sp. seemneõli töötlemistehnoloogia arendus

Projekti eesmärgiks on leida parim keskkonnasäästlik tehnoloogia vaarikamarjade töötlemisel  järelejäänud marjajäägi  väärindamiseks, mille põhiosa moodustavad seemned. Projekti lühikirjeldus ja kontaktid  

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Röstitud heinast biogaasi tootmine

Projekti eesmärgiks oli testida uudset ülekuumendatud auruga (SHS) heintaimede termolagundamise tehnoloogiat. Eritingimusena määratleti tegevuse mahuks väiketootjatele sobiv tehnoloogiline skaala. Projekti kirjeldus ja lõpparuanne

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Kinnisperioodi söötmisstrateegia välja töötamine kõrge aretusväärtusega piimakarjale

Projekti eesmärk on suurendada innovaatiliste söötmisstrateegiate abil Torma POÜ ja teiste kõrge aretusväärtusega piimakarjade majanduslikku ja ressursi efektiivsust ning jätkusuutlikkust sealhulgas vähendades kahjulikku mõju keskkonnale. Projekti lühikirjeldus ja kontaktid

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Autonoomse mullaproovide kogumise seadme väljatöötamine

Projekti eesmärgiks oli luua iseliikuvale traktorile seadeldis, mis suudab koguda mullastiku andmeid. Mullaproovi seade kogub mullaproove ja annab teavet mulla füüsikalistest omadustest. Projekti käigus loodi mullaproovi seadeldis, traktorile lisamoodul ja tehti tarkvaralisi arendusi andmete kogumiseks. Projekti lõpparuanne

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Maisisilo toiteväärtus, fermentatsiooni kvaliteet ja bioohutus erineva maaharimise viisi korral

Projekti eesmärgiks oli selgitada minimeeritud mullaharimise viisi majanduslikku otstarbekust maisisilo tootmisel, selle mõju maisisilo toiteväärtusele ja bioohutusele. Kuna Aatmaa OÜ varem maisisilo tootnud ei ole ja kasutab teravilja kasvatamisel laialdaselt just minimeeritud mullaharimise viisi on huvi antud projekti tulemuste vastu eriti suur. Projekti lõpparuanne ja kontaktid

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Vasikate startersööda väljatöötamine tagamaks parimat jõudlust, tervist ja seedeorganite arengut

Projekti peamiseks eesmärgiks on välja töötada optimaalse koostisega vasikate startersööda retsept, selgitamaks startersööda mõju vasikate jõudlusele ja tervisele. Välja töötatava startersööda puhul on oluline, et vasikas hakkaks seda võimalikult varakult sööma. Piisav startersööda söömus tagab vasikate optimaalse kehamassi piimaperioodilt võõrutamise ajaks. Projekti lõpparuanne

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Vaarikas Rubus sp. seemneõli töötlemistehnoloogia arendus

Projekti eesmärgiks on leida parim keskkonnasäästlik tehnoloogia vaarikamarjade töötlemisel järelejäänud marjajäägi väärindamiseks, mille põhiosa moodustavad seemned. Antud projekti raames võrreldakse tavapärast külmpress meetodit superkriitilise meetodiga ja viiakse läbi rida optimeerimiskatseid parima tehnoloogilise valiku selgitamiseks. Mõlemad valitud tehnoloogiad on keskkonnasõbralikud. Katseprojekti käigus sobiva tehnoloogilise valiku hindamiseks analüüsitakse saadud vaarikaõli kvaliteedinäitajaid ja olulisemaid õlis leiduvaid bioaktiivseid ühendeid ning hinnatakse nende säilivust. Projekti lõpparuanne

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Mahetoodangul põhineva teisese tooraine väärindamine gurmee-toidukontsentraatideks

Projekti peamine eesmärk on kohalikul toorainel põhineva toodangu ning loomse päritoluga toorme tootmisel ja töötlemisel tekkiva teisese tooraine kasutamine gurmeetoitude sortimendi laiendamiseks. Projekti jooksul väljatöötatud tehnoloogiad on suunatud ettevõtte OÜ Gurmeeklubi tootevaliku rikastamiseks. Lõpparuanne ja kontaktid

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Kanepiseemne väärindamine kõrge valgusisaldusega kontsentrtaadiks

Projekti eesmärk oli luua kanepiseemnetest kõrge valgusisaldusega kontsentraadi väärindamistehnoloogia piloot-katsetootmise tasemel eesmärgiga tõendada olemasolevat laboritasemelist tehnoloogiat pilooditasemel ja toota piisavas ulatusesnäidiseid. Projekti töö tulemused: katsetamiste käigus selgitati välja, et kanepiseemnestõliekstraktsioon solventidega on edukas meetod kanepivalgu väärindamiseks. Lõpparuanne ja kontaktid

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Loomset päritolu vere ja selle koostiskomponentide maksimaalne ärakasutamine väiketööstustes

Antud projekti raames töötati välja tehnoloogiad ja tehnoloogilised lahendused väiketapamajadele toiduvere kogumiseks ja töötlemiseks, veres sisalduvate komponentide väärindamiseks ning toodete sortimendi laiendamiseks vere ja selle komponentide baasil, mida on võimalik kasutusele võtta ka teistes lihatööstustes. Projekti kontaktid ja lõpparuanne

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)TARK LAUT - innovatiivne taastuvenergial töötav termo- reguleeritud lauda kontseptsioon-lahendus.

Projekti  käigus  loodi  Koivakonnu  mahe  lihaveisefarmi  ja Tartu  Ülikooli  koostööl  innovatiivne  taastuvenergial  töötav  energiatõhus  termo-reguleeritud  veiselauda  kontseptsioon-lahendus  (TARK  LAUT). Kontseptsioon-lahendus võimaldab veisekasvatajatel kasutada hoonet suvel kõrge lisandväärtusega kõrvalsaaduste kasvatamiseks ja/või kuiva heina tootmiseks. Projekti lõpparuanne ja kontaktid

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Köögivilja mikrobioloogiline kontroll ning säilitustingimuste optimeerimine ning uute tootegruppide väljatöötamine toorme kadude vähendamise eesmärgil

Projekti peamised eesmärgid olid: teha kindlaks, kas köögiviljaladude mikrofloora võib mõjutada neis säilitatavate köögiviljade säilimist, vajadusel optimeerides ladude säilitustingimusi; arendada välja uued köögiviljatooted ebastandardsetest ning säilitamiseks mittesobivatest köögiviljadest ning teisesest toorainest kasutades uudseid tehnoloogiaid. Projekti lõpparuanne ja kontaktid

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Õunamahla ja kääritatud õunamahlatoodete tootmisel tekkivate pressimisjääkide väärindamine õunapüreeks ja õunapüree baasil valmistatud täiendavateks toodeteks
Projekti peamine eesmärk oli uurida võimalusi õunamahla ja kääritatud õunamahlatoodete tootmisel tekkivate pressimisjääkide väärindamiseks õunapüree ja sellest valmistatud toodete tootmise läbi. Projekti lõpparuanne ja kontaktid

 

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Toitumuse automaatne hindamine ja biosensorid piimakarja haldamisel
Projekti eesmärk on täppispidamise võtete edendamise abil suurendada kõrge aretusväärtusega piimakarjade produktiivset iga ja jätkusuutlikkust vähendades ühtlasi piimatootmise kahjulikku mõju keskkonnale. Projekti kirjeldus ja kontaktid
DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)MAVAS - „Mastiidi diagnoosimiseks ekspresstesti väljatöötamine”

Projekti lähteülesanne on varem väljatöötatud immunobiosensorsüsteemi testimine ja farmi tingimustes kasutatava katseseadme loomine saavutamaks mastiidi kiire diagnostika farmi tingimustes. Projekti kirjeldus ja kontaktid

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Toitumuse automaatne hindamine ja biosensorid piimakarja haldamisel

Projekti eesmärk on täppispidamise võtete edendamise (toitumuse automaatse hindamise süsteemi rakendamine, Soome EIP ÄLYREHU rohusöötade kuivainesisalduse määramise kiirmeetodi ja piima biosensorite väljatöötamisele kaasa aitamine) abil suurendada Kehtna Mõisa OÜ ja teiste kõrge aretusväärtusega piimakarjade majanduslikku ja ressursi efektiivsust vähendades ühtlasi piimatootmise kahjulikku mõju keskkonnale ning suurendades karja produktiivset iga ja jätkusuutlikkust. Projekti kirjeldus ja kontaktid

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Veise seemnerakkude suguselektsiooni- ja viljakustehnoloogiate arendus

Projekti eesmärgiks oli veise spermide transglutaminaas-1 (TGM1)-biomarkeri põhise sooselektsioonitehnoloogia väljaarendamine. Lisaeesmärgiks pulli spermide viljakusmarkerite väljaselgitamine, mis võimaldaks välja töötada veise viljakuse hindamise metoodika (genoomikatesti) ning luua sperma kvaliteeti ja hilisemat viljastamise määra tõstva seemendusdooside sünteetilise lisandi. Projekti lõpparuanne ja kontaktid

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Külmpressimis-meetodil valmistatud mahebatoonide tehnoloogia ja tootegrupi väljatöötamine

Projekti eesmärgiks on arendada välja uudne mahebatoonide sari. Innovaatilised suunad, millele projekti raames keskendutakse on eestimaise tooraine kasutamine (õun/pirn klassikalise rosin/dattel asemel), külmkuivatatud marjade lisamine, erinevate kodumaiste kõrge toiteväärtusega marjade ning pressimisjääkide kasutamine toorainena. Projekti lõpparuanne ja kontaktid

DetailsUute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (16.2)Veise in vitro embrüote tootmine (akronüüm VIVET)

VIVET projekti põhieesmärk on Eesti veisekasvatusele sobiva embrüote kehavälise (in vitro) tootmise süsteemi väljaarendamine. Lisaeesmärkideks oli embrüotes apoptootiliste mehhanismide tuvastamine, mis käivitavad veise munarakkude ja embrüorakkude programmeeritud surma in vitro kasvatamisel, nende mRNA ja miRNA ekspressiooni profiili põhjal ning ülegenoomse NGS analüüsi väljatöötamine. Projekti lõpparuanne ja kontaktid

Kokku leiti 27 kirjet

 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, seminar (at) pmk.agri.ee
Maainfo